Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Zwemverbod en verbod op het capteren van water besmet door blauwalgen

Update 12 augustus 2019

Uitbreiding van het captatie- en recratieverbod.

Klik HIER om het burgemeesterbesluit te lezen.

Bericht van 22/08/2019
Het warme weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat er blauwalgen werden vastgesteld in het zeekanaal Brussel-Schelde. Philip Roosen (waarnemend burgemeester van Grimbergen) vaardigt daarom preventief een verbod uit op elke vorm van zachte recreatie en op het capteren van dit water voor besproeien van gewassen of als drinkwater voor dieren.
 
Grimbergen – “De gemeente Grimbergen werd recentelijk door het celhoofd Beheer en Exploitatie van de afdeling Zeeschelde-Zeekanaal van de Vlaamse Waterweg nv in kennis gesteld van blauwalgengroei ter hoogte van het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde”, zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen.
 
Blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in stilstaande wateren. Ze lijken op gewone algen, maar zijn feller van kleur. Bij het sterven van de blauwalgen komen er giftige stoffen (toxines) vrij, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. In eerste instantie worden waterdieren zoals watervogels en vissen ziek van blauwwiertoxines en treedt er grote sterfte op. Ook honden lopen risico omdat zij met open bek zwemmen, alsook drinkend vee. Zwemmers en watersporters kunnen blootgesteld worden aan het gif door het inslikken van water, maar ook door contact met de huid of de ogen. De klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden, irritatie van slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid, diarree tot koorts. In ernstige gevallen kan het leiden tot de dood.

“Daarom vaardigt de gemeente Grimbergen een verbod uit om water te capteren uit het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel–Schelde op het grondgebied Grimbergen, voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee”, aldus Philip Roosen. “Tevens geldt er een verbod op elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locaties binnen een straal van 100 meter van de drijflaag. Het is dus ook verboden om te zwemmen en om honden te laten zwemmen in besmet water. Mocht u toch in contact komen met blauwalgen, dan raden wij aan om goed te douchen of de huid goed af te spoelen.”
 
“De Vlaamse Waterweg zal de situatie opvolgen. Het is voorlopig ongekend hoe lang het verbod van kracht zal zijn. Dit hangt af van het weer. Maar het is niet zo dat de blauwalgen meteen verdwijnen als het terug frisser wordt omdat het uiteindelijk bacteriën (cyanobacterieën) zijn”, aldus schepen van leefmilieu Eric Nagels. “We kunnen dus niet voorspellen hoelang dit duurt. Enkel metingen kunnen vaststellen of er nog een gezondheidsrisico heerst.”
 
Gezien dit voorval en gezien het warme weer dat er nog aankomt waarschuwt de gemeente zijn inwoners om ook oplettend te zijn in alle andere wateren. “Als u een blauwe of roodbruine drijflaag van algen ziet, dan vermijdt u best alle contact met dit water, ga zeker niet zwemmen of laat geen dieren drinken van dit water. Mocht u ergens blauwalgen opmerken, meldt dit dan zeker aan de dienst milieu van de gemeente Grimbergen of aan de Vlaamse Milieumaatschappij zodat het probleem nauwgezet kan opgevolgd worden”, aldus schepen Eric Nagels.
 
Philip Roosen
philip.roosen@grimbergen.be – 0495 52 42 21
Waarnemend burgemeester Grimbergen
 
Eric Nagels
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw