Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Zorghotel op komst voor Grimbergen

Gemeentebestuur verleent bouwvergunning aan Eigen Thuis voor nieuwbouwproject

Op 9 juli heeft het schepencollege van Grimbergen een omgevingsvergunning verleend aan de vzw Eigen Thuis voor een nieuwbouwproject langsheen de Beukendreef. Eigen Thuis is een instelling die vandaag huisvesting en zorg biedt aan 30 volwassenen met een zware fysieke beperking.
 
Grimbergen - Het nieuwbouwproject is een hoogwaardig bouwproject in twee bouwlagen, dat 35 permanente studio’s en vijf logeerstudio’s voorziet voor mensen met een fysieke beperking. Daarnaast worden 20 logeerkamers voorzien voor een zorghotel, waar volwassenen tijdelijk begeleid en geholpen zullen worden na een verblijf in het ziekenhuis. Dit is geheel nieuw voor Grimbergen.
 
Het nieuwe gebouw zal een voetafdruk hebben van ongeveer 2.420 m², amper 270 m² meer dan het huidige. Op een terrein van ruim 10.500 m² betekent dit een bebouwingspercentage van slechts 23%.
 
De nieuwbouw zal zich situeren langsheen de Beukendreef, zodat het oude gebouw gedurende de werken kan blijven functioneren. Nadien zal dat gebouw integraal worden gesloopt.
 
Op de plaats van het bestaande gebouw wordt een buurtparkje voorzien met een terras en speelgelegenheid. Net als de parking zal dit uitkomen op de Schildpadstraat. Via dit parkje kan traag verkeer (voetgangers en fietsers) een doorsteek maken naar de Beukendreef.
 
Het OCMW van Grimbergen is eigenaar van de grond en bestendigt hiermee de erfpacht ten bate van Eigen Thuis. Om deze reden is de gemeente aandeelhouder en lid van de vzw.
 
Het gemeentebestuur is blij dat het op deze wijze mee gestalte kan geven aan de ambities van deze verdienstelijke instelling en hiermee tevens tegemoet kan komen aan belangrijke sociale noden in onze streek.
 
De eigenlijke plannen zullen op een later moment worden toegelicht.
 
Chris Selleslagh
Burgemeester
 
Bart Laeremans
Schepen van ruimtelijke ordening
0476 46 98 85
 
Anne Laure Mouligneaux
Schepen van welzijn