Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Grimbergen maakt van gezondheid een prioriteit

Het gemeentebestuur van Grimbergen tekent als 280ste gemeente in Vlaanderen het Charter Gezonde Gemeente.
Op 9 september 2020 ondertekende Grimbergen het Charter Gezonde Gemeente. Met dit Charter bekrachtigt de gemeente de intentie om tijdens de komende legislatuur verder in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Want gezondheid is van en voor iedereen. Over de beleidsdomeinen heen en samen met zorgpartners wordt samengewerkt aan een lokaal preventief beleid waar aandacht voor gezondheid en welzijn belangrijk is. Door mensen de juiste informatie te verschaffen, hen te sensibiliseren en de leefomgeving te optimaliseren, wil Grimbergen haar inwoners overtuigen om gezonde keuzes te maken. Daar draait het om.

Vernieuwing Charter
In de voorbije jaren engageerde Grimbergen zich al om rond gezondheid te werken met tal van acties en initiatieven. In 2020 worden ze uitgenodigd door het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo Zenneland om dit engagement te hernieuwen en om verder werk te maken van een sterk lokaal preventief en gezondheidsbeleid. En dit op maat van de eigen gemeente. Zo wordt gezondheid een steeds belangrijker aandachtspunt in de verschillende beleidsdomeinen. Gezondheid is immers één van de onderwerpen die Grimbergenaars erg belangrijk vinden.
Grimbergen zal gezondheidscampagnes voor inwoners en personeel uitwerken en dat steeds op basis van lokale noden, inspelend op actuele tendensen en gedragen door de verschillende gemeentelijke diensten. Het logo van Gezonde Gemeente zal hierbij telkens gecommuniceerd worden.

Een positieve opsteker in moeilijke COVID-19-tijden
Gezondheid biedt een rijk palet aan thema’s zoals het belang van mentale veerkracht, eenzaamheid, gezonde voeding, beweging, valpreventie, gezonde publieke ruimte, kankerscreening, verslavingsproblematieken enzovoort…

Begin oktober start eerste actie die past binnen de 10-daagse voor geestelijke gezondheid.
Met het initiatief ‘Spreuken in het Straatbeeld’ willen we het straatbeeld opfleuren met positieve spreuken die een glimlach toveren op het gezicht van elke voorbijganger. Een opsteker in moeilijke COVID-19-tijden, maar ook het begin van meer aandacht voor mentale veerkracht en eenzaamheid in de gemeente Grimbergen.


Wat is een Gezonde Gemeente?
“We willen werk maken van een Gezond Grimbergen. Een Gezonde Gemeente betekent voor ons: mensen gezondheidsvaardig maken en een omgeving creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin bovendien gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn”, aldus Jean-Paul Windelen, Schepen voor welzijn.

Gezonde Gemeente is een methodiek die de instrumenten aanreikt om een lokaal preventiebeleid op maat op te zetten. Dat preventiebeleid omvat vier opdrachten: het sensibiliseren en informeren van de bevolking, het aanpassen van de omgeving zodat een gezonde keuze de meest evidente keuze wordt, het vastleggen van eventuele regels (bvb. rookverbod) en ten slotte het aanbieden van de nodige zorg. Grimbergen zal daarin ondersteund worden door Logo Zenneland en verschillende lokale en regionale partners die elk een gezondheidsthema beheersen.

Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.

Meer info: Sociaal Huis – gezonde gemeente, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
02 267 15 05  - 
sociaalhuis@grimbergen.be
 
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, wegen en water, gebouwen, groen

 
Jean Paul WINDELEN
jeanpaul.windelen@grimbergen.be  -  0478 78 35 35
Schepen voor welzijn en dierenwelzijn
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst


Op de foto vlnr: G. Aarssen - R. Vyverman – J.P Windelen (Schepen voor welzijn)