Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Gevaar vogelgriep: u moet kippen, ganzen, eenden, siervogels of ander pluimvee ophokken of afschermen

17 november 2020 - Grimbergen - Hebt u kippen, ganzen, eenden, siervogels of ander pluimvee? Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte. Daarom dient u de maatregelen van de federale overheid strikt op te volgen en uw pluimvee op te hokken of af te schermen. 

Verplichting voor particuliere pluimveehouders 

Vanaf 15 november 2020 moeten alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België verplicht hun dieren ophokken of afschermen. Dit zijn alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd. Op die manier wordt contact vermeden tussen deze dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.

  1. Alle houders van pluimvee moeten hun dierenophokken of afschermen (met netten).
  2. Dit geldt ook voor gezinnen die een aantal kippen houden voor hun eieren.
  3. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  4. Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten door de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen deze evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

De ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.
De verplichte maatregelen die op 1 november zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen staat op de website van het agentschap: 
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 
Om de dieren te beschermen, vragen we dat in onze gemeente alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren deze verplichte maatregelen strikt toepassen”, benadrukt schepen van dierenwelzijn Jean-Paul Windelen.

Melding

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verplicht de pluimveehouders ook om wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren. De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.
Het FAVV  roept ook op dat mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, dit melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.
 

Waarom is deze verplichting nodig?

Vogelgriep of Aviaire influenza (AI) is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.
In Oostende werd het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Om het pluimvee te beschermen moet u daarom nu in België verplicht uw pluimvee ophokken of afschermen.
 
 
 
Voor informatie
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, wegen en water, gebouwen, groen
 
Jean-Paul WINDELEN
jeanpaul.windelen@grimbergen.be  -  0478 78 35 35
Schepen voor welzijn en dierenwelzijn
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst