De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken wijk Verbrande Brug

Verbrande Brugsesteenweg (gedeelte tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat): Wegenis- en rioleringswerken

In functie van het goedgekeurd circulatieplan Verbrande Brug worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd in de Verbrande Brugsesteenweg (weggedeelte tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat).

Deze werken zullen aanvangen vanaf maandag 18 september 2017, zullen 50 werkdagen in beslag nemen (weerverlet en wettelijke verlofperiodes niet meegerekend) en worden uitgevoerd oor de firma SOGA nv.

Samen met de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel (DWA & RWA), wordt het wegdek binnen de projectzone volledig vernieuwd.

Tijdens de werken wordt het gedeelte van de Verbrande Brugsesteenweg tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. De nodige omleidingsroutes worden voorzien. De passende verkeerstekens worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van alle weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boetes worden bestraft.

Wij verontschuldigen ons reeds op voorhand voor eventuele ongemakken die deze werken zullen teweegbrengen, maar durven alvast op uw begrip te rekenen.

UPDATE: (25/09/2017)
Wegens vertragingen heeft de firma SOGA nv laten weten dat de werken op maandag 2 oktober 2017 starten i.p.v. maandag 18 september 2017 zoals vermeld in de bewonersbrief van de gemeente.

UPDATE: (2/10/2017)
Vanaf vandaag 2 oktober 2017 starten de voorbereidende werken: Plaatsen signalisatie, sonderingen naar nutsleidingen, werkinrichting in kader van de riolerings- en wegeniswerken in het deel Verbrande Brugsesteenweg huisnummer 38 richting kruispunt met de Humbeeksesteenweg.

Vanaf de week van 9 oktober zal de rijweg opgebroken worden voor de aanleg van de riolering startend aan huisnummer 38 richting kruispunt met de Humbeeksesteenweg. Na opbraak van de rijweg zal er minder hinder steenslag aangebracht worden zodat uw woning na de werkuren zeker bereikbaar is. Enkel tijdens de aanleg van de riolering voor uw woning zal het tijdelijk moeilijk zijn om uw woning te bereiken.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

Aanleg nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg
 

Aanleg nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg
UPDATE (19/09/2017)
De aanleg van de nutsleidingen is ondertussen gebeurd, maar de koppelingen dienen nog te gebeuren om het nieuwe net in dienst te stellen. Deze werken staan gepland voor uitvoering in de maand oktober.
Vervolgens worden de overkoppelingen en de spanningsombouw uitgevoerd. De eindtermijn voor de overkoppelingen wordt voorzien op eind 2017/begin 2018 (onder voorbehoud).

In de periode van 24 april 2017 tot en met 7 juli 2017 zal de firma Aquaenergia, in opdracht van de nutsmaatschappijen, werken uitvoeren aan de nutsleidingen langs de Verbrande Brugsesteenweg. Deze werken worden uitgevoerd in verschillende trajecten.

Tijdens deze werken wordt de Verbrande Brugsesteenweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. 's Morgens voor en 's avonds na de werken en tijdens de weekends hebben de bewoners toegang tot hun woning.

Klik HIER voor het omleidingsplan