Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken deelgemeente Grimbergen

Asfalteringswerken Vaartstraat

Het wegdek van de Vaartstraat tussen kruispunt Westvaartdijk tot en met kruispunt Winkelveldstraat en het gedeelte vanaf huisnummer 53 tot en met huisnummer 67 wordt herasfalteerd.
De geplande (her)asfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte boordstenen/greppels op hoogte (her)aanleggen, straatkolken op hoogte brengen indien nodig, profileren van het wegdek, verwijderen van wegversmallingen en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken. Deze werken starten, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, op donderdag 14 november 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019.
Tijdens de voorbereidende werken in de Vaartstraat wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer en hulpdiensten. Gedurende de asfalteringswerken wordt de werfzone in de Vaartstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Het tijdstip van asfaltering zal door de aannemer tijdig gecommuniceerd worden.
De passende signalisatieborden zullen worden aangebracht, door de aannemer om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Bijkomend wordt in de Heienbeekstraat een tijdelijk opheffing van de huidige verkeersregeling voorzien voor het plaatselijk verkeer en de hulpdiensten. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Norré Behaegel bvba uit Middelkerke in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Asfalteringswerken Winkelveldstraat

Het wegdek van de Winkelveldstraat tussen kruispunt Humbeeksesteenweg en kruispunt Vaartstraat wordt herasfalteerd. 
De geplande (her)asfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakkingen herstellen, profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken. Deze werken starten, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, op vrijdag 8 november 2019 tot en met woensdag 13 november 2019.
Tijdens de duur der werken zal de werfzone afgesloten zijn voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer en hulpdiensten. Enkel gedurende de asfalteringswerken op woensdag 13 november wordt de straat volledig afgesloten voor alle verkeer. De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht, door de aannemer om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Norré Behaegel bvba uit Middelkerke in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Asfalteringswerken Humbeeksesteenweg

Het wegdek van de Humbeeksesteenweg tussen kruispunt Veldkantstraat en kruispunt Kareelstraat wordt herasfalteerd.
De geplande (her)asfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakkingen herstellen, straatkolken op hoogte brengen indien nodig, profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken. Deze werken starten, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, op donderdag 7 november 2019 tot en met vrijdag 8 november 2019.
Tijdens de duur der werken zal de werfzone afgesloten zijn voor alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten.De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht, door de aannemer om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
Het verkeer komend vanuit de Oostvaardijk en de Eppegemsesteenweg richting Grimbergen centrum wordt omgeleid via kanaalbrug Verbrande Brug – Westvaartdijk – Industrieweg en de Verbrande Brugsesteenweg.  
Het verkeer komende vanuit Humbeek, Beigem, Verbrande Brug en Grimbergen wordt omgeleid via de Vilvoordsesteenweg (N211) en de Westvaartdijk om te kunnen aansluiten met de kanaalbrug Verbrande Brug.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Norré Behaegel bvba uit Middelkerke in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Werken Humbeek, Beigem, Strombeek-Bever, Borgt, Verbrande Brug

Voor informatie over werken in de andere deelgemeenten, klik in het menu links op de desbetreffende link.

Werken Brusselsesteenweg en Wolvertemsesteenweg (uitgevoerd door Gewest)

Ga naar de website http://wegenenverkeer.be/brusselsesteenweg-wolvertemsesteenweg-grimbergen.

of klik in het menu links op de desbetreffende link.