De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken Beigem

Asfalteringswerken Zevensterre

UPDATE 29/8/2018:
Door onvoorziene omstandigheden zijn de gepalnde (her) asfalteringswerken in de Zevensterren niet kunnen doorgaan op maandag 13 augustus 2018.
De (her)asfalteringswerken in de Zevensterre zijn nu gepland om door te gaan op maandag 3 september 2018, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, en zullen 2 werkdagen in beslag nemen.
De geplande (her)asfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte boorstenen/greppels herplaatsen, straatkolken op hoohte brengen indien nodig, profileren van het wegdek en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken.
Tijdens deze voorbereidende werken in de Zevensterre wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. Gedurende de asfalteringswerken is de straat volledig niet beschikbaar.
De passende verkeerstekens zullen worden aangebracht om de bepalingen inzake verkeer ter kennios te brengen van de weggebruikers.
De werken worden uitgevoerd door de firma nv Thierens André uit Dendermonde in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Wegenis- en rioleringswerken in de Limbosbaan/Kapruin/Meerstraat (kruispunt Limbosbaan tot kruispunt Parklaan)

UPDATE 20/6

De wegenis- en rioleringswerken met aansluiting op de Gillebeek zijn door aannemer DSV nv afgerond.

Aannemer Elta bvba zal vanaf 18 juni 2018 aanvangen met de afkoppelingswerken op privé-terrein. De eigenaars die intussen de overeenkomst voor afkoppelingswerken op privé-terrein hebben ondertekend zullen door Elta bvba gecontacteerd worden om mondeling/schriftelijk een afspraak te maken voor de nodige afkoppelilngswerken.

Mocht u tijdens de uitvoering vragen hebben of moeilijkheden ondervinden kunt u in eerste instantie contact opnemen met de afkoppelingsdeskundige mevr. Laure De Sterck (055/58.01.43 of 0475/24.01.25) of met de gemeentelijk aangestelde toezichter dhr. Pascal Beeckmans (0470/24.62.83 of pascal.beeckmans@swecobelgium.be).

Klik HIER voor de bewonersbrief.