Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken Beigem

Asfalteringswerken Meerstraat

Het wegdek in de Meerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Parklaan en het gedeelte tussen kruispunt Zijpstraat/Beigemsesteenweg tot en met huisnummer 173 wordt herasfalteerd.
De geplande (her)asfaltering bestaat uit de voorbereidende werken (verzakte boordstenen/greppels op hoogte (her)aanleggen, straatkolken op hoogte brengen indien nodig, profileren van het wegdek, en affrezen) en de eigenlijke asfalteringswerken. Deze werken starten, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, op dinsdag 19 november 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019.
Tijdens de voorbereidende werken in de Meerstraat wordt de werfzone afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer en hulpdiensten. Gedurende de asfalteringswerken wordt de werfzone in de Meerstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Het tijdstip van asfaltering zal door de aannemer tijdig gecommuniceerd worden.
Het verkeer komende vanuit Grimbergen en Humbeek wordt in beide richtingen omgeleid via de Beigemsesteenweg en de Rotsartlaan.
Bijkomend wordt in de Gemeentehuisstraat een tijdelijk opheffing van de huidige verkeersregeling voorzien voor het plaatselijk verkeer en de hulpdiensten.
De passende signalisatieborden zullen worden aangebracht, door de aannemer om de bepalingen inzake verkeer ter kennis te brengen van de weggebruikers. Overtredingen zullen met politiestraffen of administratieve boeten worden bestraft.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Norré Behaegel bvba uit Middelkerke in opdracht van de gemeente Grimbergen.