Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Wat is een adviesraad?

Naast de commissies die opgericht zijn en werken in de schoot van de gemeenteraad, biedt het Gemeentedecreet aan de gemeenteraad ook de mogelijkheid om daarbuiten raden en overlegstructuren (zgn. adviesraden) in te stellen.

Met adviesraad wordt bedoeld elke vergadering van personen, ongeacht hun leeftijd, die er door de gemeenteraad mee belast wordt een advies te formuleren over één of meer vraagstukken.

Er bestaan verplicht ingestelde adviesraden, cf. o.m. de cultuurraad, de jeugdraad, de sportraad, de Gecoro,…

De gemeenteraad besliste tevens autonoom enkele niet-verplicht ingestelde adviesraden op te richten (cf. o.m. de middenstandsraad, de seniorenraad, de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking / GROG), …

Deze adviserende organen brengen niet-bindende adviezen uit ten behoeve van de gemeenteraad.