Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nationaal nummer 1722

Nationaal nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer.
 
Op 1 augustus 2017 mocht de FOD Binnenlandse Zaken het nationaal nummer 1722 lanceren dat bedoeld is voor niet-dringende oproepen naar de brandweer Het doel van het project 1722 is om de inkomende oproepen anders te organiseren zodat de 112 oproepen 112 een voorkeurbehandeling kunnen krijgen.
 
Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op zeer korte termijn een groot aantal oproepen te verwerken betreffende incidenten die door de burger als dringend worden ervaren maar waarbij de onmiddellijke tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (in die zin dat ze niet levensreddend zou zijn) en gegeven de omstandigheden (noodweer) bovendien niet mogelijk.
 
Het gevolg is echter dat de oproepen n.a.v. dewelke echt dringende noodhulp vereist is, vaak te lang in wacht moeten staan op de lijnen 112 en 100.
 
Om dit probleem op te lossen wordt een apart nummer ingevoerd: 1722. Op dit nummer zullen –voorlopig enkel ten tijde van hevig(e) wind/regen/stormtij/onweer – de oproepen voor niet-dringende brandweerhulp worden afgehandeld zodat de noodnummers 112 en 100 voorbehouden kunnen blijven voor de echte noodgevallen.
 
Belangrijk :
-        1722 dient niet om sneller geholpen te worden bij stormschade of wateroverlast, maar wel om het noodnummer 112 vrij te maken voor dringende oproepen
 
-        De brandweer doet al het mogelijk om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.
 
-        Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt. Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.
 
-        Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aan te vragen.

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West :      
e-loket : www.zvbw.be of www.vlaamsbrabantwest.be