Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Individueel bezoldigd personenvervoer

Nieuwe regelgeving sinds 1 januari 2020

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je wil exploiteren. De vergunning is voor 5 jaar geldig in heel Vlaanderen.
Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • Straattaxi
  • Standplaatstaxi
  • Ceremonieel vervoer
  • Openbaar-vervoertaxi
Voorwaarden: https://www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten). Voor schonere voertuigen bedraagt de retributie 250 euro.
Deze aanvraag kan gebeuren via de databank Centaurus2020