De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 22 april (Paasmaandag)
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderopvang

Subsidiereglement kinderopvang
Besluit gemeenteraad 30 augustus 2018 en gepubliceerd op website 13 september 2018

Het gemeentebestuur van Grimbergen kan subsidies verlenen ter ondersteuning van projecten inzake kinderopvang binnen de kredieten voorzien in het budget van de gemeente.

Aanvraag als u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet:
schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen voor 1 oktober voor het subsidiejaar 2019.
- per email: gemeentebestuur@grimbergen.be of
- per brief aan het college van Burgemeester en Schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.