De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderopvang

Subsidiereglement kinderopvang

Besluit gemeenteraad 28 maart 2019 en gepubliceerd op de website op 23 april 2019.
Het gemeentebestuur van Grimbergen kan subsidies verlenen ter ondersteuning van projecten inzake kinderopvang binnen de kredieten voorzien in het budget van de gemeente.

Aanvraag als u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet:


Schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen voor 1 juli 2019 voor het subsidiejaar 2020.
- per e-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
of
- per brief aan het college van Burgemeester en Schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.
 
Bij die aanvraag wordt gevoegd:
 
1. Een kopie van de vergunning van Kind en Gezin voor bestaande en reeds door Kind en Gezin in trap 2B gesubsidieerde plaatsen
Of een kopie van de positieve beslissing van Kind en Gezin voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen in trap 2B
Of een kopie van de positieve beslissing van Kind en Gezin voor de omschakeling van bestaande plaatsen in basissubsidie naar plaatsen in trap 2B.
 
2. Het laatste jaar- en financieel verslag van de VZW.