De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 22 april (Paasmaandag)
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

C. Samenstelling van de adviesraden

* Cultuurraad

voorzitter Patrick DE GROEF Kerkstraat 50 1851 Grimbergen
ondervoorzitter Geert HABILS
secretaris Carmen ADAM
penningmeester Erik VAN HEMELRIJCK


* Jeugdraad

voorzitter Frederik DE PAUW Prinsenstraat 46 1850 Grimbergen
secretaris Anne HUYSMANS
penningmeester Koen CLEYMANS


* Sportraad

voorzitter Theo Knevels Vilvoordsesteenweg 426 1850 Grimbergen
secretaris Eric Van Lint Vilvoordsesteenweg 184 1850 Grimbergen
sportfunctionaris Herman VAN COUWENBERGHE
sportfunctionaris Hilde DOCUS


* Seniorenraad

voorzitter Augusta SCHOUKENS Kruipstraat 66, 1850 Grimbergen
ondervoorzitter Rik VAN BEVER Treft 12, 1853 Grimbergen
secretaris Frans DE VOS Zwaluwstraat 14, 1850 Grimbergen
penningmeester Lucien BINST Kerkstraat 63 1851 Grimbergen

Lees hier de statuten van de Grimbergse seniorenraad.


* Middenstandsraad

voorzitter Patrick HOSTENBACH Hogesteenweg 30 1850 Grimbergen
secretaris André LOMBAERTS
penningmeester Annemie VAN MESSEM


* GROG (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen)

voorzitter Mia BRACKENIER Spaanselindebaan 182 1850 Grimbergen
secretaris Hilde VANDEPITTE


* Welzijnsraad

Contactpersoon: coördinator Lokaal Sociaal Beleidsplan - Ingrid Hanssens, p/a OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen.


* Lokaal Overleg Kinderopvang

Voorzitter Hans LEENDERS Molenstraat 249 1851 Grimbergen


* Milieuraad

Voorzitter Michiel CALLENS Priesterlindestraat 21 1850 Grimbergen

* Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening/GECORO

Voorzitter Evert LAGROU Beatrijslaan 11 1850 GRIMBERGEN
Ondervoorzitter Tim MELIS


* Commissie tot vaststelling van de schade aan teelten

Commissiesamenstelling:
- de burgemeester of zijn afgevaardigde
- de gewestingenieur van de buitendiensten van de Afdeling ’Structuur en Investeringen‘ van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ALV)
- de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde

Wanneer in een gemeente, door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht, die in aanzienlijke mate de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders kan verminderen, wordt contact gelegd tussen

- de burgemeester van de betrokken gemeente
- de bevoegde ambtenaar van de FOD Financiën
- de bevoegde gewestingenieur van de buitendiensten van de Afdeling ’Structuur en Investeringen‘ van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Elk van de drie partijen of zijn vertegenwoordiger kan hiertoe het initiatief nemen.