De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van een ruimtelijk structuurplan op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Het legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel of delen van het grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente. U kan het ruimtelijk structuurplan van Grimbergen ook raadplegen op deze website.

GOEDGEKEURD

Hieronder kunt u de goedgekeurde, geldende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) raadplegen.

Gewestelijke RUPs

Brabantnet - sneltram A12
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00453_00001

Afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00124_00001

Gemengd regionaal bedrijventerrein "SIMLA NV" te Grimbergen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00182_00001

Leidingstraat VTN (Voeren - Opwijk)
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00306_00001


Provinciale RUPs

Camping Grimbergen
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/060606-rup-camping-grimbergen_tcm5-2927.pdf


Gemeentelijke RUPs

RUP Kleine Kerkvoetweg
grafisch plan 
voorschriften 
toelichtende nota

RUP Groot Molenveld (herziening BPA nr. 46)
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

RUP Beigemveld (WUG)
grafisch plan 
voorschriften 
toelichtende nota

RUP Herbestemming Open Ruimte (WUG)
grafisch plan: Ten doorn, Kruisstraat, Lang Blok, Kerkeveld
voorschriften
toelichtende nota

IN OPMAAK

Hieronder kunt u de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) in opmaak raadplegen. 

Gewestelijke RUPs

Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - - deel noord
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00497_00001

Provinciale RUPs
///

Gemeentelijke RUPs

RUP Reconversie Douwe Egbertssite
startnota
procesnota
verslag participatiemoment
RUP Acacialaan
opstart

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat is de procedure voor de opmaak van een RUP?
De procedure voor de opmaak van een RUP wordt bepaald door de VCRO (art. 2.2.18 ev). U kan deze stappen overzichtelijker terugvinden op op de website "milieuinfo" van de Vlaamse overheid. Het stappenplan omvat een duidelijk visueel schema.

2. Heb ik recht op planschade?
Hiervoor verwijzen wij naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In het bijzonder Hoofdstuk VI Planschade en planbaten. De oorspronkelijke voorschriften voor de woonuitbreidingsgebieden kan u hier lezen, in Artikel 5.1.1. Deze werden aangevuld in de Codex, Artikel 5.6.4 en volgende.