De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijke Planning

In Grimbergen gelden volgende ruimtelijke beleidsplannen
- Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
- Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
- Ruimtelijk Structuurplan Grimbergen

Een beleidsplan geeft in tekst en beeld de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor een bepaald gebied weer. Deze beleidsdocumenten zijn bindend voor de overheid en zij stelt op basis ervan haar bestemmnigsplannen op.

Grimbergen kent volgende types bestemmingsplannen
- Gewestplan
- Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
- Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
- Verkaveling

Aan een bestemmingsplan zijn voorschriften gekoppeld waar u bij het ontwerpen rekening mee moet houden. Beperkte afwijkingen zijn mogelijk maar u neemt hiervoor best contact op met onze dienst. Het gewestplan en de RUP's kan u online raadplegen. Het grafisch plan en de voorschriften van een BPA of verkaveling kan u aan het loket inkijken, of u stuurt ons een mail en dan bezorgen wij u deze digitaal.