De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijke Ordening

De dienst Ruimtelijke Ordening is gericht op het beheer, de inrichting en de duurzame ontwikkeling van de ruimte en de leefomgeving in onze gemeente. Voor wat betreft ruimtelijke ordening gaat dit over:
- het verstrekken van informatie over (de bouwmogelijkheden op) percelen
- het informeren, adviseren en bijsturen van/over aanvragen tot omgevingsvergunning
- het behandelen van aanvragen tot omgevingsvergunning, stedenbouwkundige attesten,...
- het uitvoeren van het handhavingsbeleid (vaststellen van bouwmisdrijven, uitvoeren controles)
- het aanmaken, actualiseren en bijhouden van het plannen- en vergunningenregister

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunt u via deze link raadplagen.