Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Reispassen

 

Alle nieuwe reispassen (ook een tweede reispas) hebben een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen). Bij de gewone procedure bedraagt de wachttijd 2 weken en bij de spoedprocedure 1 werkdag (indien aangevraagd vóór 14.00 uur).

Ook minderjarigen moeten in het bezit zijn van een reispas voor landen buiten de EU die dit vereisen (na te vragen bij ambassades of consulaten of raadplegen op de website).
Voor de aanvraag van een reispas voor een minderjarige is steeds de toestemming nodig van een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent.

Voor de aanvraag van een reispas moet men zich aanbieden met:
1.  Eén duidelijke gekleurde pasfoto met witte achtergrond:
           - neutrale gezichtsexpressie
           - recht vooruit kijkend
           - met gesloten mond (niet fronsen, lachen)
           - geen zichtbare tanden
           - voor personen die een bril dragen is het aangewezen deze af te zetten voor de foto.

       Foto mag maximaal 6 maanden oud zijn.

2.  Indien men in het bezit is van een oude reispas, gelieve deze ook mee te brengen.
 


Tarieven:

Aanvraag reispas voor volwassenen
Normale procedure
7 jaar: € 79,00

De frequente reiziger kan een reispas met 64 bladzijden aanvragen. Deze reispas wordt steeds aangevraagd via spoedprocedure, is 7 jaar geldig en kost 254 euro.

Spoedprocedure
7 jaar: € 254,00

Aanvraag reispas voor kinderen –18 jaar
Normale procedure
5 jaar: € 44,00

Spoedprocedure
5 jaar: € 219,00