De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Informatievergadering van 25 augustus 2015 over het verloop van de procedure n.a.v. de kennisgevingsnota project-MER "Eurostadium Brussels"

Kennisgevingsnota project-MER "Eurostadium Brussels" ter inzage

Van 21 augustus tot 19 september ligt de kennisgevingsnota over het project-milieueffectenrapport voor het "Eurostadium Brussels" ter inzage in Grimbergen.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen ontving van het studiebureau Technum, handelend in opdracht van Ghelamco Invest nv, de kennisgevingsnota betreffende het milieueffectenrapport dat moet worden opgesteld voor het indienen van de bouwaanvraag voor een voetbalstadion op Parking C.
 
In deze kennisgevingsnota stellen deskundigen voor hoe ze het onderzoek naar milieueffecten willen uitvoeren. Burgers kunnen tijdens de inzageperiode opmerkingen formuleren over de inhoud, de reikwijdte en het detailleringsniveau van de kennisgevingsnota.
 
De kennisgevingsnota en de bijhorende kaarten kunnen HIER geraadpleegd worden. Reacties kunnen HIER ingediend worden.
 
De documenten kunnen eveneens op het gemeentehuis geraadpleegd worden. Wie niet over een computer met internetaansluiting beschikt, kan opmerkingen ook per post bezorgen (t.a.v. Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen).
 
Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks naar de dienst MER van de Vlaamse Overheid gestuurd worden: hetzij langs elektronische weg (via http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota), hetzij via de post naar Departement LNE, Dienst Mer, "Eurostadium Brussels", Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel.
 
 
Op dinsdag 25 augustus om 20 uur organiseert het gemeentebestuur een informatievergadering over het verloop van deze procedure in het cultuurcentrum te Strombeek-Bever.

Informatievergadering - 25 augustus 2015


1. Verwelkoming en inleiding.
Door gemeentesecretaris Hans HABILS.

2. Toelichting bij de MER-procedure.
Door Karen POLFLIET van studiebureau Arcadis.

Klik HIER om de presentatie van studiebureau Arcadis te bekijken.

3. Vragen van het publiek

Klik HIER voor het verslag.