De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 


vrijdag 14 juni (Baloise Belgium Tour - gemeentehuis en recyclageparken gesloten)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer info over de tijdrit van de Baloise Belgium Tour op 14 juni vindt u HIER. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Overlijden

Van elk overlijden binnen de gemeente moet uiterlijk de eerstvolgende werkdag aangifte gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Deze aangifte gebeurt door middel van formulier model IIIC, afgeleverd door de behandelend geneesheer. De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist tenslotte over het afleveren van het verlof tot begraven of verbranden van het stoffelijk overschot. Meestal worden al deze formaliteiten gedaan door een begrafenisondernemer naar keuze.

Uittreksels uit de overlijdensakte kunt u steeds bekomen in de gemeente van overlijden en/of in de gemeente van woonplaats van de overledene.

  • de politieverordening op de begraafplaatsen (NOG NIET BIJGESLOTEN)
  • het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen (NOG NIET BIJGESLOTEN)

Gids voor nabestaanden.

Deze gids werd uitgebracht door het OCMW Grimbergen en bevat alle informatie die de inwoner nodig heeft bij een overlijden (van de aangifte van het overlijden tot schikkingen voor de teraardebestelling, van recht op tegemoetkomingen tot andere praktische regelingen). Deze gids kan opgevraagd worden bij de dienst burgerlijke stand.
U kunt de gids hier ook downloaden (NOG NIET BIJGESLOTEN).