De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen - Ruimte

Bekendmakingen - Leefmilieu

11/10/2019 - Opheffen captatieverbod

Het politiebesluit genomen door gouverneur De Witte van 18 juli 2019 op het verbod om water te capteren wordt opgeheven.
Een captatieverbod wordt behouden voor het Denderbekken en Benedenscheldebekken met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal Brussel-Schelde.
Dit gewijzigd captatieverbod wordt vanaf vrijdag 11 oktober 2019 voor onbepaalde tijd ingesteld.

Klik HIER voor het besluit.


12/08/2019 - Uitbreiding van het captatie- en recreatieverbod.
Klik HIER om het burgemeesterbesluit te lezen.

22/07/2019 - Het warme weer van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat er blauwalgen werden vastgesteld in het zeekanaal Brussel-Schelde. Philip Roosen (waarnemend burgemeester van Grimbergen) vaardigt daarom preventief een verbod uit op elke vorm van zachte recreatie en op het capteren van dit water voor besproeien van gewassen of als drinkwater voor dieren.

Klik HIER voor het besluit.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening

Beleidsplan Ruimte provincie Vlaams-Brabant
Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!
We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten:
Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging. Voor de kennisgevingslnota loopt deze van 1 december 2019 tot en met 30 januari 2020. Voor de conceptnota loopt deze van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020. Geef bij uw reactie ook aan op welk document u reageert (conceptnota, kennisgevingsnota of beide).
Reageren kan:
- per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be
- per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
- door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
- opmerkingen over de volledig verklaarde kennisgevingsnota kunnen ook rechtstreeks aan het Team Mer van de Vlaamse Overheid bezorgd worden, per e-mail aan mer@vlaanderen.be, via een formulier op hun website of via een schrijven naar het Departement Omgeving, Team Mer (Plan-MER PL0260), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Kom naar het startmoment op woensdag 4 december vanaf 14u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.
Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be en www.mervlaanderen.be

Bekendmaking - dienst Openbare Werken

OPENBARE VERKOOP - PANDEN

Het gemeentebestuur Grimbergen gaat over tot de openbare verkoop van het pand gelegen Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen.

De openbare verkoop vindt plaats op het online verkoopplatform BIDDIT onder begeleiding van notariskantoor BOES (Beiaardlaan 40 te 1850 Grimbergen). Klik HIER voor het zoekertje (Code: 163810).
De instelprijs bedraagt € 210.000,00.

Verdere informatie kan bekomen worden via het notariskantoor BOES, Beiaardlaan 40 te 1850 Grimbergen (steven.praet@notarissenverelst-boes.be of 02 269 13 92).

De openbare verkoop op BIDDIT start op zondag 17 november 2019 om 14h, om te eindigen op maandag 25 november 2019 om 14h.

Voor vragen over stedenbouwkundige mogelijkheden met betrekking tot het pand dient contact opgenomen te worden met de gemeentelijke dienst stedenbouw op hun algemeen telefoonnummer 02 269 13 39 of via ruimtelijke.ordening@grimbergen.be.

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)   
20 december 2018-VA/842/18 (bekendmaking d.d. 3 januari 2019)
28 februari 2019- OMV-217-18 Strombeek Business Park (bekendmaking d.d. 17 juni 2019)

26 september 2019 - OMV/154/19 (bekendmaking d.d. 24 oktober 2019)                                                        

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.