Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/143/19 (OMV_2019037026) - Grotewinkellaan te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 315H
3Wplus - wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde VZW en Erwin CUYX heeft/hebben op 20 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen
van een tijdelijk kinderdagverblijf. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.

VA/849/19 (OMV_2019069383) - Beigemsesteenweg 298, 302, Daalstraat 1, 4 en 6 te 1852 Grimbergen – afdeling 5 sectie A nrs. 178D, 182V en 182W
Patrick Lauwers heeft/hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/07/2019 t.e.m. 22/08/2019.

VA/850/19 (OMV_2019079699) - Molenstraat 234 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nr. 33F
Luc DE PRINS heeft/hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/07/2019 t.e.m. 22/08/2019.

OMV/184/19 (OMV_2019083053) - Pastoor D.J.Delestréstraat 70 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 21L2
Hedwig RACQUET heeft/hebben op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het reliëf in de zijtuin en het verbouwen van de woning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.


milieu (OMV_2019085689) - Drijfstraat 23 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 47F, 47G, 47L en 47K
Wesse, Cynthia heef op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een hernieuwing van een hondenkennel. Dit dossier ligt ter inzage van 25 juli 2019 t.e.m. 23 augustus 2019.

OMV/172/19 (OMV_2019077847) - Rijkenhoekstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M
Axel Marc DE CLAREMONT heeft op 13 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren en uitbreiden van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.

OMV/186/19 (OMV_2019083436) - Dorpsstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 508G
Gillian Margaret en Nicolas Louis André HANKEY - SAINT-OMER hebben op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de raamopeningen, het isoleren van de zij- en achtergevel en het vergroten van het terras. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 31 juli 2019 t.e.m. 29 augustus 2019.

OMV/188/19 (OMV_2019078865) - Verlande Vijvers te 1850 Grimbergen- afdeling 3
sectie H nrs. 93Z2 en 93W3
Christiaan Selleslagh en Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft/hebben op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanleg van een bufferbekken met aarden dam, geprofileerde grasbufferstrook en houthakseldam. Dit dossier ligt ter inzage van 31 juli 2019 t.e.m. 29 augustus 2019.

OMV/203/19 (OMV_2019091608) - Brusselsesteenweg 44 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 215M3
Maurice De Velderheeft op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie van uithangbord. Dit dossier ligt ter inzage van 7 augustus 2019 t.e.m. 5 september 2019.

VA/848/19 (OMV_2019065634) - Hoge Beekkant te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 183E en 183D
Herwig DE SMEDT heeft/hebben op 12 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 07/08/2019 t.e.m. 05/09/2019.

OMV/183/19 (OMV_2019074691) - Gerselarendries 9 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie B nr. 36W3
QUEENS PIANO heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een geothermische boring. Dit dossier ligt ter inzage van 7 augustus 2019 t.e.m. 5 september 2019.

VA/842/18-GRI-A (OMV_2019098039) - Helman de Grimberghelaan te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nrs. 492E7, 492F7 en 492P8
Dirk SERBRUYNS heeft/hebben op 4 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het bouwkader van lot 10 -14. Dit dossier ligt ter inzage van 07/08/2019 t.e.m. 05/09/2019.

OMV/149/19 (OMV_2019067601) - Meerstraat 176 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 376F
Nicolas BIANCHI heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van publiciteit in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 7 augustus 2019 t.e.m. 5 september 2019.

OMV/185/19 (OMV_2019064678) - Wolvertemsesteenweg 237 te 1850 Grimbergenafdeling 3 sectie F nr. 130P3
Evy VAN DEN DRIESSCHE heeft/hebben op 26 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (2 woonentiteiten) met garages. Dit dossier ligt ter inzage van 14 augustus 2019 t.e.m. 12 september 2019.

OMV/202/19 (OMV_2019090561) - Platanenlaan 44 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 404G4
Birger Hoornaert heeft op 10 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 21 augustus 2019 t.e.m. 19 september 2019.

VA/851/19 (OMV_2019079832) - Langstraatje 18 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie A nr. 97F
Francis VAN DER VELDE heeft/hebben op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 21/08/2019 t.e.m. 19/09/2019.

OMV/212/19 (OMV_2019023436) - Parklaan 28 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 421Z6
Astrid DU FOUR heeft op 17 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een ééngezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 augustus 2019 t.e.m. 19 september 2019.

OMV/185/19 (OMV_2019064678) - Wolvertemsesteenweg 237 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 130P3
Evy VAN DEN DRIESSCHE heeft op 26 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (2 woonentiteiten) met garages. Dit dossier ligt ter inzage van 14 augustus 2019 t.e.m. 12 september 2019.

OMV/196/19 (OMV_2019085491) - Kerkstraat 199 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 246S
Luc HUYBRECHTS en Serge HUYBRECHTS hebben op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 5 appartementen met een fietsenberging in de tuinzone. Dit dossier ligt ter inzage van 21 augustus 2019 t.e.m. 19 september 2019.