Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/33/19 (OMV_2019011220) - Humbeeksesteenweg 518 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nrs. 86E, 87D, 95F en 96E
Olivier en Dorien DE BOECK - EVERAERTS hebben op 5 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/15/19 (OMV_2018149017) - Sint-Amandsplein 31 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 241V en 241W
Jos Smets namens Schoolcomité Sint - Jozef VZW heeft op 23 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak gebouw,verbouwen van bestaande gebouwen en nieuwbouw voor St Jozefschool. Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/22/19 (OMV_2019003745) - Lagesteenweg 77 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 453R en 454N
Wina Roelens namens Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI heeft op 25 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuwbouw sporthal en schoolgebouw bij Koninklijk atheneum en basisschool "De Regenboog". Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/24/19 (OMV_2019008834) - Humbeeksesteenweg 349 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 4/2 E
Inge Cok heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelinge ningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft gedeeltelijke verbouwing, afbraak en hernieuwbouw van een woonpand. Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/67/19 (OMV_2018132015) - Antwerpselaan Onbekend te -afdeling 1 sectie 0 nr. 00
Jean-François NECKEBROEK heeft op 5 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het bouwen van een nieuw radiostation (Belgocontrol) tussen de A12 en Antwerpselaan. Dit dossier ligt ter inzage van 13 maart 2019 t.e.m. 11 april 2019.

OMV/39/19 (OMV_2019017255) - Weikantlaan 32 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 77F11
Natalie RUTTENSheeft op 10 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een verhoogd terras. Dit dossier ligt ter inzage van 13 maart 2019 t.e.m. 11 april 2019.

OMV/40/19 (OMV_2019014099) - Rodepoortstraat 35 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 267H2
Mohammad ZAMINheeft op 11 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie), het aanleggen van een terras en het bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 13 maart 2019 t.e.m. 11 april 2019.

OMV/45/19 (OMV_2019020302) - Dorekesveld 24 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 209K4
Özgür HAZAR heeft op 14 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van parkeerplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 20 maart 2019 t.e.m. 18 april 2019.

OMV/34/19 (OMV_2019015590) - Eversemsesteenweg 74 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 67A3
 
Wout en Liesbeth VERVLOESSEM - VAN ERPhebben op 7 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 maart 2019 t.e.m. 18 april 2019.

OMV/48/19 (OMV_2019021962) - Hof van Obbergenstraat 6 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 453B
Patrick DE VROEDE heeft op 19 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een oprit in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 20 maart 2019 t.e.m. 18 april 2019.

OMV/31/19 (OMV_2019007621) - Abdijstraat 20 en 8 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 251G, 251L en 251M
Etienne Vancoppenolle namens Carlsbergh Breweries A/S en Etienne Vancoppenolle namens Carlsbergh Breweries A/S hebben op 4 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten en deels bijbouwen van een microbrouwerij met showroom in een voormalige feestzaal en het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 22 maart 2019 t.e.m. 20 april 2019.

OMV/28/19 (OMV_2019012134) - Coppendries 17 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 375D
Ann VAN GANSEheeft op 1 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad en bijgebouw alsook het vergroten van het terras. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.

OMV/57/19 (OMV_2019025518) - Driekastanjelaarsstraat 27 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 393Y3
Georges DE BOSSCHER heeft op 26 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een garage in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.

OMV/55/19 (OMV_2019021079) - Beigemsesteenweg 90 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 190S27
Dries ROMANUS en Kim Karel VYVERMANn hebben op 25 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vernieuwen van de veranda en het regulariseren van de badkamer. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.

OMV/53/19 (OMV_2019023933) - Vorststraat te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 166H
Steven De Waele namens Heemschut VZW heeftop 22 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vakwerkgebouw. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.

OMV/46/19 (OMV_2019016156) - Steeneikstraat 37 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 780C en 780D
Patrick Marie De Groef namens Emmerechts, Guido en Guido Emmerechts heeft op 14 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een loods en berging voor het opslaan van landbouwproducten.. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.

OMV/54/19 (OMV_2019003136) - de Villegas de Clercampstraat 178 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 129E3
Bulent KISIR heeft op 22 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda en aangebouwde garage (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 3 april 2019 t.e.m. 2 mei 2019.

OMV/52/19 (OMV_2018152269) - Schildpadstraat 30 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 67B
Kurt Waeben namens Eigen Thuis VZWheeft op 21 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35 studio’s voor volwassenen
met een zware motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware
motorische handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en buitenaanleg met parking. Dit dossier ligt ter inzage van 3 april 2019 t.e.m. 2 mei 2019.

OMV/70/19 (OMV_2018154739) - Tommenmolenstraat 17 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 121E, 123C, 125E en 126K
Monica IMBRECHTS heeft op 6 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage. Dit dossier ligt ter inzage van 10 april 2019 t.e.m. 9 mei 2019.

OMV/42/19 (OMV_2019017341) - Esdoornlaan 10 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 78D6
Dirk en Hilde VAN LINDT - DECAN hebben op 13 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een woning in 2 appartementen (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 10 april 2019 t.e.m. 9 mei 2019.

OMV/77/19 (OMV_2019034619) - Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 405P
Hedwig Gustaaf CURIAS heeft op 14 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van een alleenstaande populier. Dit dossier ligt ter inzage van 10 april 2019 t.e.m. 9 mei 2019.

OMV/16/19 (OMV_2019010591) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 179
Nicole Jeannine VAN RODE heeft op 26 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 10 april 2019 t.e.m. 9 mei 2019.

OMV/17/19 (OMV_2019010612) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nrs. 177C en 179
Nicole Jeannine VAN RODE heeft op 26 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van 2 bomen alsook het uitvoeren van een reliëfwijziging. Dit dossier ligt ter inzage van 10 april 2019 t.e.m. 9 mei 2019.

OMV/76/19 (OMV_2019033223) - Zijpstraat 31 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 254P
Glenn en Marijke SUYS - VAN LINDT hebben op 14 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning + isoleren van de gevels. Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2019 t.e.m. 16 mei 2019.

OMV/62/19 (OMV_2019027015) - Sint-Annalaan 30 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 368L3 en 368M3
Jos Defreyne namens MALAN NV heeft op 1 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bakkerij, het aanleggen van een parking, het slopen van garageboxen en het rooien van bomen. Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2019 t.e.m. 16 mei 2019.

OMV/82/19 (OMV_2019033214) - Molenstraat 87 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 220A2
Robert HELLEMANS heeft op 18 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de inplanting van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2019 t.e.m. 16 mei 2019.

OMV/83/19 (OMV_2019027323) - Borgtstraat 7 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 554G3
Joris en Kirsten DEVENYNS - VAN TILBORGH hebben op 19 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2019 t.e.m. 16 mei 2019.

OMV/109/19 (OMV_2019049202) - Spekveld 10 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nrs. 313A en 314C
Michael VANBINST heeft op 11 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande verharding op het perceel, het afbreken van 2 bestaande bijgebouwen en het plaatsen van een paardenstal met opslagruimte voor stro (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2019 t.e.m. 16 mei 2019.

OMV/78/19 (OMV_2019033916) - Landhuizenlaan 19 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 389N2, 389F3 en 389R2
Laurent DOSE heeft op 14 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin en het herbestemmen van een tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2019 t.e.m. 16 mei 2019.

OMV/81/19 (OMV_2018132534) - Oyenbrugstraat 142 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 175E
Erik VAN HEMELRIJCK heeft op 18 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de restauratie van de zuidgevel en de herplaatsing van het historisch waterwiel (Oyenbrugmolen). Dit dossier ligt ter inzage van 24 april 2019 t.e.m. 23 mei 2019.

OMV/87/19 (OMV_2019037573) - Gentsestraat 76 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie B nrs. 54A2, 54Z, 54T en 54H2
Sefa KOÇYIGIT heeft op 22 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een woning in 2 woonentiteiten en het regularisen van bijgebouwen. Dit dossier ligt ter inzage van 26 april 2019 t.e.m. 25 mei 2019.

OMV/98/19 (OMV_2019041047) - Hoveniersstraat 47 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 213T
Ionut GAVRILOVICI heeft op 1 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning en de afbraak van een garage (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/102/19 (OMV_2019045871) - Tulpenlaan 9 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 290V
Funda KARAKUS heeft op 4 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van een oprit. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/97/19 (OMV_2019043015) - Strombeeklinde 70 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 479Y8
 
Youssef en Anissa BOUTJAST - EL HAIANI hebben op 1 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een ééngezinswoning, het plaatsen van 2 dakkapellen en het veranderen van het buitenschrijnwerk. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/75/19 (OMV_2019032191) - Molenstraat 44 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 242W
Ruben BRASSEUR heeft op 11 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van verharding in de tuinzone + het bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/103/19 (OMV_2019030105) - Westvaartdijk 321 en 322 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nrs. 66E, 67V, 67T en 67R
Stéphane Dekoster namens DESTE CONSTRUCT BVBA heeft op 5 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de huidige bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 13 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/103/19 (OMV_2019030105) - Westvaartdijk 321 en 322 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nrs. 66E, 67V, 67T en 67R
Stéphane Dekoster namens DESTE CONSTRUCT BVBA heeft op 5 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de huidige bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 13 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/126/19 (OMV_2018128376) - Willemsstraat (Jan Frans) 121 en 200 te 1800 Vilvoorde- sectie E nrs. 115F, 115C en Grimbergen (Cokeriestraat) afdeling 1 sectie B nrs. 244E, 245D en 246K
YVES MAES BVBA heeft op 29 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de uitbreiding van een bestaande sorteerinrichting voor afvalstoffen. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/112/19 (OMV_2019047997) - Meiskensbeekstraat 52 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 370C en 370W
François en Marleen VERNAILLEN - MOONS hebben op 12 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 8 mei 2019 t.e.m. 6 juni 2019.

OMV/115/19 (OMV_2019050527) - Sint-Servaesveld 48 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 404K4
Kristiaan Kestemont namens VIRIDEE NV heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een tuinhuis en serre, en het aanlegen van verhardingen en zwembad et reliëfwijzigingen. Dit dossier ligt ter inzage van 15 mei 2019 t.e.m. 13 juni 2019.

OMV/117/19 (OMV_2019050702) - Sint-Servaesveld 50 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 404L4
Kristiaan Kestemont namens VIRIDEE NV heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een tuinhuis en verhardingen. Dit dossier ligt ter inzage van 15 mei 2019 t.e.m. 13 juni 2019.

OMV/128/19 (OMV_2019047803) - Paalveldstraat te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 77C13 en 77L13
Christiaan Selleslagh namens Grimbergenheeft/hebben op 2 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering. Dit dossier ligt ter inzage van 29 mei 2019 t.e.m. 27 juni 2019.

OMV/129/19 (OMV_2019058785) - Eeuwlaan 25 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 108X7
Edouard Augustinus BOMBARTheeft/hebben op 3 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Dit dossier ligt ter inzage van 29 mei 2019 t.e.m. 27 juni 2019.

Op 15 mei 2019 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het grafteken Pincket. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.
 Het openbaar onderzoek loopt van 12 juni 2019 tot en met 12 juli 2019.
 Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van het gemeentebestuur Grimbergen te Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, tijdens de openingsuren van maandag tot vrijdag van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15 of het kan digitaal worden geraadpleegd in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havelaan 88, 1000 Brussel. U kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.
 Standpunten, opmerkingen en bezwaren over het besluit kunnen van 12 juni 2019 tot en met 12 juli 2019 ingediend worden:


  • schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

  • elektronisch via gemeentebestuur@grimbergen.be

(OMV_2019012639) - Westvaartdijk 83, 85 en 93 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nrs. 18Y, 18E2, 18X, 28Z2, 28H2, 28A3 en 54L
Nele Degraeuwe namens De Werkvennootschap NV heeft op 24 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juni 2019 t.e.m. 2 juli 2019.

OMV/133/19 (OMV_2019032450) - Steenstraat 86 en 88 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 125H
Maarten Van Eyken namens Buro Van Eyken BVBA heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande gebouwen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juni 2019 t.e.m. 13 juli 2019.

OMV/136/19 (OMV_2019030132) - Mechelstraat 132 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie A nr. 23F
Rudy DE SWEEMERheeft/hebben op 8 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een afzonderlijk bijgebouw, met verharding, het vernieuwen van de bestaande verharding en groenaanleg in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juni 2019 t.e.m. 13 juli 2019

OMV/135/19 (OMV_2019059450) - Groene Weg te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 243
Elie BRUYNICKX heeft op 7 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van een veldopstelling van 75 zonnepanelen. Dit dossier ligt ter inzage van 12 juni 2019 t.e.m. 11 juli 2019.

OMV/125/19 (OMV_2019054906) - Sint-Servaesveld 26 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 404X3
Danny DEKUYPER heeft op 25 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een afdak. Dit dossier ligt ter inzage van 19 juni 2019 t.e.m. 18 juli 2019.

OMV/147/19 (OMV_2019052117) - Heidebaan te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 259A
Jade VAN MOL heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van stal naar hondenhotel. Dit dossier ligt ter inzage van 26 juni 2019 t.e.m. 25 juli 2019.

OMV/150/19 (OMV_2019065447) - Sint-Michaelshof 7 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 930R2
Jasper MAES heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 26 juni 2019 t.e.m. 25 juli 2019.

VA/844/18-GRI-A (OMV_2019079525) - Kruisstraat 69 en 71 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nrs. 156V, 160G, 161D, 438B, 438C, 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV en Michael Van Beersel hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 9 loten (voor 11 woonentiteiten). Dit dossier ligt ter inzage van 03/07/2019 t.e.m. 01/08/2019.

OMV/151/19 (OMV_2019066878) - Wolvertemsesteenweg 241 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 130V
Jan en Magali VAN DE VEL - JOYEUX hebben op 23 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden en isoleren van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juli 2019 t.e.m. 1 augustus 2019.