De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/284/19 (OMV_2019120706) - Jozef Van Elewijckstraat 66 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 524Y2
Hasan TATOV heeft op 30 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 november 2019 t.e.m. 19 december 2019.

OMV/295/19 (OMV_2019121051) - Haneveldlaan 50 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 408F11 en 408G11
Aniase KHACHABA heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het oprichten van 2 driegevelwoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 27 november 2019 t.e.m. 26 december 2019.

OMV/303/19 (OMV_2019131532) - Daalstraat 80 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 275A
Romuald BILEM heeft op 20 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een nieuw zwembad met terras en poolhouse. Dit dossier ligt ter inzage van 27 november 2019 t.e.m. 26 december 2019.

OMV/314/19 (OMV_2019136180) - Dorekesveld 23 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 209W6
Melissa PHILIPS heeft op 29 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een autostaanplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/318/19 (OMV_2019129815) - Kruipstraat 79 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 54Z2
Peter VAN ROY heeft op 9 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een alleenstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/323/19 (OMV_2019128877) - Beigemsesteenweg 40 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 190E4 en 190D4
Geert en Evy De Smet - Hagerbaum hebben op 18 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/324/19 (OMV_2019128981) - Wolvertemsesteenweg 152 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 68A8
Philippe WALRAVENS heeft op 18 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een bijgebouw (garage en wasplaats). Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.