Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Nationaliteit

De verkrijging van de Belgische nationaliteit kan gebeuren:
- door nationaliteitsverklaring
- door toekenning
- door naturalisatie

De wetgeving inzake Belgische nationaliteit is gewijzigd, vanaf 1 januari 2013 dient er een registratie betaald te worden van € 150.
Voorwaarden voor de verklaring zijn:

Artikel 12bis §1,1°
. +18 jaar
. in België geboren
. en hoofdverblijf in België op het ogenblik van de aanvraag
. en wettelijk verblijf sedert de geboorte
 
Artikel 12 bis § 1,2°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. en kennis van één van de landstalen
. en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
. en bewijs leveren van economische participatie
 
Artikel 12 bis § 1,3°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 5 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. en kennis van één van de landstalen
. en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
. en gehuwd met een Belg en samenwonen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar
. of ouder zijn van een Belgisch kind

Artikel 12 bis § 1,4°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. handicap
. of invaliditeit
. of pensioengerechtigde leeftijd=65 jaar

Artikel 12 bis § 1,5°
. +18 jaar
. en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
. en 10 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
. en kennis van één van de landstalen
. en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

  
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst burgerlijke stand.