De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 22 april (Paasmaandag)
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Oproep: voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers gezocht voor de Milieuraad


WAT

De milieuraad is een adviesraad bevoegd om de gemeente te adviseren over het milieu-, klimaat-, en natuurbeleid. De milieuraad bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren.

Nu er een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, dient ook de milieuraad opnieuw samengesteld te worden. Bent u geïnteresseerd in gemeentelijke milieu-, klimaat- en natuurthema‘s en bent u bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan de vergaderingen en hiervoor de nodige documenten en rapporten door te nemen? Er wordt gewerkt met diverse werkgroepen volgens thema.

De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Kandidaatstelling Vul het kandidatuurstellingsformulier in en stuur het vóór 31 mei 2019 door naar:
Dienst Leefmilieu - Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen
02 260 13 30 - gemeentebestuur@grimbergen.be
 
Het kandidatuurstellingsformulier kan u hier downloaden

openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2019.
Meer informatie kan u vinden op de website www.volvanwater.be