Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Besluit Agentschap voor Natuur en Bos - 24 maart 2020


Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens worden de volgende veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest:

1° het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met ten hoogste twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
2° tijdens het bezoek houden alle personen minstens anderhalve meter afstand van elkaar.

Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn verboden, met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in het kader van hun beroepsactiviteiten.

Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij absoluut noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.

De veiligheidsmaatregelen gaan in op 24 maart 2020.

ZWERFVUILACTIE EN BEDANKINGSRECEPTIE VAN 28 MAART GEANNULEERD WEGENS UITBRAAK COVID-19

Naar aanleiding van de recente richtlijnen in de strijd tegen het Corona/Covid 19-virus wordt de zwerfvuilactie en bedankingsreceptie van 28 maart geannuleerd en verplaatst naar zaterdag 19 september - World Cleanup Day.

Leve de tuin - verruil het grijs in je tuin voor groen en blauw

In de periode maart-april 2020 vindt er in een buurgemeente van jouw gemeente een infosessie 'Verruil het grijs in je tuin voor groen en blauw' plaats (zie uitnodiging hieronder).
De infosessies staan online:Zet je woning op de kaart!

Is uw verbruik lager of hoger dan het gemiddelde? Doorloop vier eenvoudige stappen op de website grimbergen.zetjewoningopdekaart.be en ontvang direct uw resultaat. Met deze tool krijgt u een inschatting van uw energieverbruik en kan u uw verbruik met dat van een gelijkaardig gezin in een gelijkaardige woning vergelijken.

Meer zicht op uw verbruik
De online tool bevat een korte vragenlijst die eigenaars of bewoners van een woning inzicht geeft in besparings- en verbetermogelijkheden qua energieverbruik. In vier stappen kom je te weten of je energieverbruik hoger ligt dan het gemiddelde en hoe je dit kan verbeteren. In eerste instantie wordt gevraagd over welk type woning het gaat. Vervolgens wordt gepeild naar de huidige situatie: is het dak of de buitengevel geïsoleerd? Welk type verwarming is er aanwezig? De laatste stap is het ingeven van het huidige energieverbruik van je woning en het achterlaten van je contactgegevens. Bovendien kunnen geïnteresseerden in de nabije toekomst begeleiding krijgen van een BENOvatiecoach en de mogelijkheid krijgen om in te stappen in een collectief BENOvatietraject met buurtbewoners.

Het doel?
Met 'Zet je woning op de kaart' wil Vlaanderen gezinnen helpen te BENOveren. Beter en grondiger renoveren met een verhoogd comfort en gebaseerd op deskundig advies. Daarnaast wil de tool een belangrijke stap voorwaarts zetten in het digitaal databeheer voor het woning- en energiebeleid. Bedoeling is om met de verzamelde data het Vlaamse energiebeleid te voeden en de ondersteuning van de netbeheerders en de gemeente te verbeteren.

Provinciale groepsaankopen helpen energie besparen

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, Pajopower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten je graag een duwtje in de rug. Al zo'n 1250 gezinnen voerden energetische renovaties uit via deze groepsaankopen. Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaanbod voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie, isolerende ramen, warmtepompen of warmtepompboiler. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen.

Wat maakt de provinciale groepsaankoop zo uniek?

3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor onze gemeente enkele lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. Kiezen voor de provinciale groepsaankoop is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Interesse?
Ben je overtuigd van onze groepsaankopen? Schrijf je dan snel in en maak vrijblijvend een afspraak. De aannemer komt langs, verzamelt de nodige gegevens en maakt een individuele offerte op maat.

Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.

Verbouwplannen? Vraag dan nu uw warmtescan aan!

Hebt u plannen om uw woning te verbouwen tot een beter geisoleerde, energie-efficiënte woning? Maar weet je niet hoe hieraan te beginnen? Vraag dan nu uw warmtescan aan!!

Hoe verloopt het?
Tijdens een rondgang doorheen uw woning wordt met een warmtecamera de temperatuur in uw woning gemeten om zo warmteverliezen in kaart te brengen. Via de infraroodfoto's krijgt u nuttige informatie over de energetische kwaliteit van uw woning en weet u waar eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn om warmteverliezen te beperken. De warmtescan wordt uitgevoerd door een vrijwilliger die een opleiding heeft gevolgd voor het hanteren van een warmtebeeldcamera. Achteraf ontvangt u een rapport met een overzicht van enkele mogelijke energiebesparende maatregelen.

Hebt u achteraf nog vragen over hoe u deze maatregelen het best uitvoert (bv. hoe kan ik correct mijn dak isoleren, ....) of wenst u nog bijkomend advies, dan kan u nadien terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen voor een gratis duurzaam bouwadvies of kan u eens langsgaan bij de Kyotomobiel van 3Wplus.

Bereid u voor
Laat u uw huis doorlichten? Dan vragen we u om voorafgaand enkele kleine gegevens te registreren omtrent uw energieverbruik (o.m. koelkast, diepvries, boiler, andere installaties, ...). Daartoe stellen we een energiemeter ter beschikking. Daarnaast vragen we ook de gegevens van het energieverbruik (elektriciteit, gas, ...) van de laatste jaren klaar te leggen. Voor of na de rondgang bespreekt u deze verbruiksgegevens met de vrijwilliger.

Kostprijs?
Voor het uitvoeren van de warmtescan en het bijhorend energierapport wordt per wooneenheid een retributie gevestigd van €25. De retributie is verschuldigd één jaar na datum van de warmtescan indien er binnen dit jaar geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport werd uitgevoerd.

Interesse?
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02 260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be).

Inschrijven kan via het e-loket > leefmilieu > aanvraag warmtescan.
 

Werken in het Lintbos


Volgende werkzaamheden worden verricht in het Lintbos, klik hier