Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Meerjarenplan 2020-2025

 

Meerjarenplan 2020-2025  - Gemeente en OCMW (Publicatiedatum 20/12/2019)

Meerjarenplan 2020-2025
Gemeenteraadsbeslissing 
 

Meerjarenplan 2020-2025 - AGB (Publicatiedatum 20/12/2019 )

Meerjarenplan 2020-2025
Gemeenteraadsbeslissing


Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente en OCMW

Beleidsdoelstellingsboom
Overzicht alle doelstellingen actieplannen acties
Nominatieve subsidies 
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Overzicht entiteiten
Overzicht personeelsbezetting gemeente
Overzicht personeelsbezetting OCMW
Overzicht belastingen 2020-2025


Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - AGB

Overzicht alle doelstellingen actieplannen acties
Overzicht beleidsvelden en beleidsdomeinen
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Omgevingsanalyse 2018

Inspiratienota 2018
Interne analyse - bijlage I - rapport Audit Vlaanderen
Interne analyse - bijlage II - presentatie documentenanalyse
Externe analyse - bijlage I - cijfertabellen
Externe analyse - bijlage II - rapport bevolkingsbevraging
Externe analyse - bijlage III - documentatie denkdag


Beleidsrapporten 2019

Gemeente

- Getekende gemeenteraadsbeslissing 27/6/2019 Jaarrekening gemeente
- Jaarrekening 2018 - deel 1
- Jaarrekening 2018 - deel 2

OCMW

- Getekende beslissing raad voor maatschappelijk welzijn 27/6/2018 Jaarrekening OCMW
- Jaarrekening 2018

AGB

- Getekende gemeenteraadsbeslissing 27/6/2019 Jaarrekening AGB
- Jaarrekening 2018 - deel 1
- Jaarrekening 2018 - deel 2