Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Coronavirus - activiteiten en evenementen in Grimbergen

Zwerfvuilactie: annulatie 28 maart - nieuwe datum: 19 september

Met de recente richtlijnen in de strijd tegen het Corona/Covid 19-virus en met het oog op het voorzichtigheidsprincipe wordt de zwerfvuilactie en bedankingsreceptie van 28 maart GEANNULEERD.
De nieuwe datum voor de zwerfvuilactie is zaterdag 19 september 2020 = World Cleanup Day.

Lentemarkt afgelast

De Lentermarkt van zondag 19 april wordt afgelast.

Uitstel campagne batterijtesters

Door de coronamaatregelen besloot Bebat en OVAM de campagne om in mei op het recyclagepark batterijtesters uit te delen te annuleren. De campagne wordt later dit jaar ingepland.

Ministerieel Besluit van 23 maart 2020

Voor meer info: zie federale maatregelen.

De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden. In afwijking hiervan mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.

Worden verboden:
- de samenscholingen;
- de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
- de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
- de activiteiten van de erediensten.


In afwijking hiervan worden toegestaan:
- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
- een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een
zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.


De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
- de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op
afspraak.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 


Niet essentiële reizen vanuit België zijn verboden.
Er wordt gevraagd om thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:
- het zich begeven van en naar de handelszaken en winkels die open zijn;
- toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
- toegang te hebben tot medische zorgen;
- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woonwerkverkeer.

Inbreuken hierop worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.