De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderen

Kinderen positief laten opgroeien 


Kinderen positief laten opgroeien en de strijd tegen kinderarmoede aangaan is een belangrijke doelstelling van OCMW Grimbergen.

Hierbij maakt het OCMW werk van:

- Het bieden van kwalitatieve, betaalbare en duurzame kinderopvang in onze gemeente
  met de dienst voor onthaalouders
  alsook door samenwerking met Landelijke kinderopvang en 3Wplus.

 
- Het uitbouwen van een kinderarmoedebeleid waarbij kwetsbare gezinnen
  extra ondersteund en begeleid worden.

  Het lokaal overlegplatform Kindkracht speelt daarin een belangrijke rol.
  Dit overlegplatform brengt alle partners die in hun dagelijkse werking omgaan met kinderen bij elkaar.
  Het gaat dan om gemeente/OCMW, scholen, CLB’s, kinderdagverblijven, CAW, Kind en Gezin,…

  Een maatschappelijk werker zet zich halftijds in om dit overlegplatform te coördineren.
  De maatschappelijk werker zorgt eveneens voor de begeleiding aan huis van kwetsbare gezinnen.
  Meer weten? kindkracht@ocmw-grimbergen.be


- Opvoedingsondersteuning:
  Het Huis van het Kind biedt belangrijke opvoedingsondersteuning voor alle Grimbergse gezinnen.