De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Infrastructuurwerken

Keuring van private waterafvoer vanaf 1 juli 2011

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Op niveau van Vlaanderen werd deze regelgeveing vertaald in de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II). Onder Vlarem II wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioolstelsel voor afval- en hemelwater bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.
De Vlaamse wetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein. In de praktijk betekent dit dat wie een huis bouwt of verbouwt het afval- en hemelwater gescheiden moet afvoeren. Ook in straten waar een gescheiden riolering wordt aangelegd, zijn de bestaande woningen die op de nieuwe rioleringen aansluiten verplicht om het hemelwater van het afvalwater af te koppelen.
In de praktijk blijkt echter dat de afkoppeling niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.
Iedere burgerdie in een gemeente woont waar Vivaqua de saneringsactiviteiten voor de gemeente verzorgt, kan vanaf januari 2011 beroep doen op Vivaqua om zijn private waterafvoer te laten keuren. deze keuring is verplicht vanaf 1 juli 2011 wanneer het Gewestelijk Algemeen Waterverkoopreglemnet van toepassing wordt.
Wat de keuring inhoudt, kunnen geïnteresseerden lezen in de folder "Keuring van uw private waterafvoer". Deze folder kan aangevraagd worden via Vivaqua.

Regenwater afkoppelen van afvalwater

Klik HIER voor het filmpje met betrekking tot het afkoppelen van regen- en afvalwater.

Planaanvraag - KLIP

Bij werken aan het openbaar domein dient steeds een planaanvraag te gebeuren. Hiervoor werd in 2007 door de Vlaamse Overheid het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) in werking gesteld.