De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Identiteitskaarten

Nieuwe procedure voor de aanmaak van een eID, een Kids-ID en de verblijftitels voor Europese onderdanen.
E-government behoort tot één van de prioriteiten van de overheid en in het kader van verdere administratieve vereenvoudiging is er vanaf juni 2017 een nieuwe procedure doorgevoerd voor de aanmaak van een eID, de Kids-ID of een verblijftitel voor de Europese onderdanen. De burger zijn pasfoto wordt ingescand en via een signpad wordt zijn handtekening digitaal registreerd.
Alle werkposten waarop identiteitsaanvragen worden behandeld, zijn uitgerust met een foto- en handtekeningscanner.
Voor de burgers die zich niet naar de gemeente kunnen verplaatsen of om medische redenen geen handtekening kunnen plaatsen, is een alternatieve procedure beschikbaar.
Spoedprocedure
De spoedprocedure voor een eID/KidsID is vanaf 1 juli 2017 beduidend goedkoper geworden. Ook de dienstverlening en de beveiliging van het afgeleverde identiteitsdocument wordt verbeterd. Er zal keuze zijn uit 1 of 2 werkdagen in plaats van 2 tot 4 werkdagen om een eID/KidsID in spoed te bekomen.
De prijzen in een notedop :


 

Gewone procedure kostprijs

Spoed kostprijs
(max. 3 werkd.)*

superspoed kostprijs
(max. 2 werkd.)*

1de KIDS-Id

6,40

84,00

127,60

vanaf 2de KIDS-ID

6,40

55,60

55,60
 • eid voor Belgen
 • kaarten voor verblijfsdocumenten vreemdelingen
21

89

132,60

Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor vreemdelingen

24,20

89

132,60                                    *op voorwaarde dat de aanvraag is gerealiseerd vóór 14u

Kids-ID

In België is een kind nog steeds niet verplicht in het bezit te zijn van een kids-ID. De Kids-ID kan echter wel vereist zijn als geldig reisdocument binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige landen moet het kind over een paspoort beschikken en bovendien begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming. Wij raden iedereen die met een minderjarig kind naar het buitenland wenst te reizen aan, zich bijkomend te informeren. U vindt alle nuttige op de website www.diplomatie.belgium.be/nl/.
We benadrukken dat de levertijd voor een KidsID 3 weken bedraagt. Vraag de kaart dus op tijd aan. Om een KidsID aan te vragen, moet u het ouderlijk gezag hebben over het kind, dient uw kind u te vergezellen bij de aanvraag en is een pasfoto van het kind noodzakelijk. Deze kaart is ook handig bij een bezoek aan de apotheek, mutualiteit.
Wij verwijzen ook graag naar het koninklijk besluit van 22 oktober 2013 (BS van 21 maart 2014) waarbij het artikel 16, § 2, betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar, aangeeft dat de KidsID geldig blijft tot zijn vervaldatum, zelfs als het kind de volle leeftijd van 12 jaar bereikt heeft.
Op deze manier kan een kind aan wie een KidsID uitgereikt werd, bijvoorbeeld op de leeftijd van 11 jaar en 6 maanden, dit document nog gebruiken tot de leeftijd van 14 jaar en 6 maanden.

Voorschriften waar de pasfoto’s dienen aan te voldoen

De foto dient conform te zijn met de opgelegde normen anders is de gemeente verplicht de foto te weigeren.
De foto’s dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:  

 1. Formaat pasfoto is 35 mm breed x 45 mm hoog;
 2. Een kwalitatieve, goed belichte foto die maximaal 6 maanden oud is;
 3. Een egaal witte achtergrond;
 4. Het hoofd staat volledig, gecentraliseerd en naar voren gericht afgebeeld;
 5. Met neutrale blik en gesloten mond. Hier is een afwijking mogelijk voor aanvragers jonger dan 6 jaar;
 6. Met onbedekt hoofd (enkel om godsdienstige redenen kan het hoofd bedekt zijn); het voorhoofd, de kin, de aanzet van de oren, het gezicht en de ogen dienen steeds volledig zichtbaar te zijn;
 7. Zonder weerkaatsing op brilglazen en geen getinte glazen;
 8. Omwille van fysieke of medische redenen kan er een foto worden voorgelegd die niet aan een aantal voorgaande vereisten voldoet. Een medisch attest of verklaring kan gevraagd worden.

U kan ons uiteraard steeds telefonisch bereiken voor verdere uitleg. Voor uitgebreide informatie en concrete voorbeelden kan u eveneens terecht op volgende website waarbij u de specificaties kan nalezen op volgend link :
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg_in_belgie/kwaliteitseisen_voor_de_foto

Geldigheid
Sinds 1 maart 2014 is de Belgische identiteitskaart voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor Belgische kinderen tussen 12 en 18 jaar, is de kaart 6 jaar geldig, de geldigheidsduur van personen die de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben is 30 jaar.
Iedereen is echter vrij om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen indien nodig en zonder 10 jaar te wachten, bv.

 • wanneer de foto niet meer gelijkend is
 • wanneer de kaart beschadigd is
 • wanneer de houder van naam of voornaam verandert
 • bij verandering van geslacht
 • bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit


 
De digitale foto en handtekening die gebruikt worden voor de elektronische identiteitskaart worden ook gebruikt met het oog op de aanmaak van het rijbewijs volgens Europees formaat.
Voorlopige identiteitsdocumenten afgeschaft
Rekening houdend met de invoering van het elektronisch basisdocument in 2017 worden de voorlopige identiteitsdocumenten uitgereikt door de regionale afvaardigingen van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse zaken afgeschaft. Deze documenten waren niet voldoende beveiligd en vormden een risico op identiteitsfraude. Bovendien werden ze niet overal erkend als identiteitsdocument en ook bepaalde luchtvaartmaatschappijen weigerden deze documenten. Zij worden dan ook vervangen door elektronische identiteitsdocumenten die met spoed in de gemeenten afgeleverd worden of gecentraliseerd in Brussel.
Onmiddellijke annulatie van eID of Kids-ID bij verlies of diefstal in buitenland
Een bijkomende maatregel werd genomen om identiteitsfraude tegen te gaan voor die eID en/of Kids-ID, die in het buitenland werd gemeld als verloren of gestolen. Met instemming van de burger wordt deze direct geannuleerd via een geautomatiseerde mailing vanuit DocStop.