Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Huwelijk

Het huwelijk wordt voltrokken in de woonplaats van één van beide partners.

De aangifte van het huwelijk dient te worden gedaan in de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden. Indien de aangifte niet kan gebeuren door beiden, is een gelegaliseerd schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming blijkt van de afwezige toekomstige echtgenoot of echtgenote.
Belgen, verblijvend in het buitenland en niet ingeschreven in één van voornoemde registers, kunnen aangifte doen:

 • in de gemeente van laatste inschrijving in één van voornoemde registers van één van beide partners
 • of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad van één van beide partners is ingeschreven in één van voornoemde registers.
 • of in de geboorteplaats van één der partners.
 • in Brussel, wanneer de in het buitenland verbljvende Belg geen beroep kan doen op één van de voorgaande gevallen.

De dienst burgerlijke stand zorgt zelf voor de documenten als deze van een Belgische gemeente komen.

1. Bent u geboren in België en ingeschreven in een bevolkings- of vreemdelingenregister in België dan dient u in geval van een laatste en/of voorgaande huwelijk in het buitenland wel zelf te zorgen voor een originele echtscheidings- of overlijdensakte (eventueel) gelegaliseerd en vertaald door een beëdigd vertaler in België.
2. Bent u geboren in België maar niet ingeschreven in een bevolkings- of vreemdelingenregister in België dan dient u in geval van een laatste en/of voorgaande huwelijk in het buitenland dezelfde stukken onder dezelfde voorwaarden voor te leggen als in punt 1 en moet u bovendien zelf zorgen voor een origineel (eventueel) gelegaliseerd bewijs van woonst, nationaliteit en burgerlijke staat.
3. Bent u niet geboren in België en niet ingeschreven in een bevolkings- of vreemdelingenregister in België dan dient u zelf te zorgen voor een geboorteakte, eventuele echtscheidings- of overlijdensakte en een bewijs van woonst, nationaliteit en burgerlijke staat.
De vreemde akten moeten origineel zijn en voorzien zijn van de nodige legalisaties en vertaald door een beëdigd vertaler. Documenten mogen nooit ouder zijn dan 6 maand.
4. Bent u niet geboren in België en ingeschreven in het bevolkingsregister in België dan dient u zelf te zorgen voor een geboorteakte.

Documenten van tweetalige gemeenten moeten voor Grimbergen in het Nederlands opgesteld worden. Stukken uit het buitenland moeten meestal gelegaliseerd worden en daarna vertaald worden door een beëdigd vertaler en dit neemt doorgaans veel tijd in beslag. Daarom nemen mensen die een vreemde akte moeten indienen best tijdig contact op met onze dienst.

De huwelijksceremonie:
Opgelet: omwille van de coronamaatregelen mogen enkel de getuigen, het koppel en de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn tijdens de huwelijksceremonie. Deze maatregelen zijn van kracht sinds 3 april 2020.

Elke plechtigheid duurt ongeveer 30 minuten en verloopt als volgt:

 • Verwelkoming van het bruidspaar, familie en vrienden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • De voorlezing van een samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten.
 • De eigenlijke huwelijksvoltrekking, met het ja-woord.
 • De voorlezing van de huwelijksakte en de ondertekening van de huwelijksakte door het bruidspaar en hun getuigen.
 • Indien gewenst het opsteken van de trouwringen.

Het huwelijk wordt steeds in de Nederlandse taal voltrokken.

Kostprijs van een huwelijk:

 • € 30,00 trouwboekje
 • Een huwelijk afgesloten op maandag tot en met donderdag van 10u00 - 15u30: € 105,00 (trouwboekje inbegrepen).
 • Een huwelijk afgesloten op vrijdag van 10u00 - 14u30: € 130,00 (trouwboekje inbegrepen).
 • Een huwelijk afgesloten op zaterdag van 10u00 - 15u00: € 180,00 (trouwboekje inbegrepen).
Huwelijksakten online

Op de website van het rijksarchief kan u de digitale versie van huwelijksakten opzoeken. Klik hiervoor op deze link: http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/