De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Iedereen heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de gemeenteraad. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag aan de gemeenteraad om iets te doen of net om af te zien van een bepaald voornemen. De inhoud van het verzoekschrift moet wel tot de bevoegdheid behoren van de gemeenteraad. Indien dit niet het geval is, bezorgt de gemeenteraad het verzoek aan het juiste orgaan van de gemeente. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. De indiener van een verzoekschrift kan worden gehoord door de gemeenteraad. Uiterlijk drie maanden na indiening krijgt de indiener van het verzoekschrift een antwoord.

Voor de verdere bepalingen i.v.m. “voorstellen van burgers” verwijzen we naar de artikelen 200bis tot en met 200quinquies van het gemeentedecreet.

Voor de verdere bepalingen i.v.m. “verzoekschriften aan de organen van de gemeente” verwijzen we naar de artikelen 201 tot en met 204 van het gemeentedecreet en de artikelen 45 tot en met 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Secretarie en Algemene Zaken (tel. 02/260.12.05).