De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Gemeentelijke keuken

Verenigingen erkend door een Grimbergse adviesraad en Grimbergse basisscholen die een festiviteit organiseren kunnen gebruik maken van de gemeentelijke keuken. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de toekenning en dit tegen een forfaitaire huurprijs afhankelijk of dit voor een halve dag of een volledige dag is en afhankelijk of dit op een vrijdag (vanaf 16u), zaterdag of zondag is.
De bediening van de apparatuur gebeurt onder toezicht van een lid van het keukenpersoneel.

Vrijdag (vanaf 16u) en zaterdag

Zondag

Halve dag (<4u)

€ 65,00

€ 75,00

Hele dag (>4u)

€ 85,00

€ 100,00

Voor de gemeentelijke basisscholen (in Grimbergen) is het gebruik van de gemeentelijke keuken te Strombeek-Bever gratis.


Reglement gebruik gemeentelijk keuken te Strombeek-Bever