De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Frituur

Het gemeentebestuur geeft over de volgende vijf standplaatsen voor de verkoop van frieten in concessie:

* Sint-Amandsplein te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever);
* V. Soensstraat en Wemmelsestraat (pleintje) te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever);
* Meerstraat (Stationsplein) te 1852 Grimbergen (Beigem);
* Van den Berghestraat (ingang sporthal) te 1850 Grimbergen (Borgt);
* Parking Prinsenbos te 1850 Grimbergen.

De concessievoorwaarden van standplaatsen voor de verkoop van frieten werden op 09/03/2009 vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De standplaatsen worden afzonderlijk toegewezen aan de kandidaat standplaatshouder met de hoogst geboden prijs per standplaats.

De standplaatshouder is onderworpen aan de bepalingen van de concessieovereenkomst en moet ook bij zijn offerte een aantal documenten betreffende zijn uitbating indienen, o.m.:

* een recent (max. 1 maand oud) uittreksel uit het strafregister;
* een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, met vermelding van de vestigingsplaats;
* een afschrift van het attest van aansluiting bij het R.S.Z.;
* een medisch attest (max. 1 maand oud);
* bewijs van de nodige verzekeringen.

De huidige concessies werden verleend met ingang van 01/03/2009 voor een periode van 9 jaar.