De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Doelstelling en werking

Vóór 1976 waren in de verschillende deelgemeenten en wijken van Grimbergen reeds cultuur-, verenigings- of andere adviesraden actief. Met de komst van de fusie bestond de wens en de bereidheid bij de verenigingen om samen te werken binnen de nieuwe gemeentelijke constellatie. Tevens maakten de decretale verplichtingen - o.m. in verband met de erkenning van het CC Strombeek - de oprichting van één gemeentelijke culturele raad noodzakelijk. Door een werkgroep werd een manifest opgesteld, dat de basis vormde voor de oprichting van een overkoepelende Culturele Raad, die conform de nieuwe regelgeving de beheersstructuur van het gemeentelijk cultuurcentrum veilig stelde.

Het in die periode uitgewerkt model van statuten en huishoudelijke reglement werd in de loop der jaren - o.m. naar aanleiding van de decreetwijzigingen - verder aangepast. De basis was en is nog steeds: aandacht vooor de eigenheid van de verschillende werksoorten en deelgemeenten, en respect voor alle ideologische en filosofische overtuigingen. Daarom zijn alle werksoorten, strekkingen en deelgemeenten overeenkomstig de cultuurpactwetgeving vertegenwoordigd in het bestuur en aldus betrokken bij de werking.

De belangrijkste doelstellingen van de Cultuurraad zijn: overleg en samenwerking tussen de aangesloten verenigingen tot stand brengen, uitwisselen van ervaringen en ideeën en advies uitbrengen omtrent culturele materies. De Cultuurraad is aldus een actieve parner en een belangrijk instrument in het cultuurbeleid van de gemeente.