Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan van de gemeente. Het komt nl. tussen in de uitvoering en afhandeling - administratief en technisch - van de vermelde beslissingen van de gemeenteraad behalve inzake de uitvoering van de gemeentelijke politieverordeningen die specifiek zijn opgedragen aan de burgemeester. 

Naast deze uitvoeringsbevoegdheid voert het college van burgemeester en schepenen ook een aantal opdrachten uit van algemeen belang en heeft het - en dit is belangrijk - een aantal eigen bevoegdheden waardoor het op een zelfstandige basis kan deelnemen aan het bestuur van de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de volgende bevoegdheden vast binnen het college:

  • Burgemeester Chris Selleslagh, Infrastructuur. Bevat ook: politie, wieb, openbare werken, brandweer, burgerlijke stand, bevolking;
  • 1 ste Schepen Philip Roosen voor Cultuur, Mobiliteit en Dierenwelzijn;
  • 2de Schepen Bart Laeremans voor Omgeving, wonen en Integratie. Bevat ook: RO, Vlaams karakter;
  • 3de Schepen Karlijne Van Bree voor Onderwijs, Toerisme en Erfgoed;
  • 4de Schepen Tom Gaudaen voor Jeugd, Sport en Internationale Betrekkingen;
  • 5de Schepen Eric Nagels voor Lokale Economie en Leefmilieu. Bevat ook: afvalbeleid, landbouw, tuinbouw;
  • 6de Schepen William De Boeck voor Financiën, Organisatie en Feestelijkheden. Bevat ook: personeel;
  • 7de schepen (toegevoegd aan college) en Voorzitter BCSD Anne Laure Mouligneaux, voor Welzijn, Digitalisering en Communicatie.