De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Biodiversiteit: koesterburen

Samen werken aan biodiversiteit

Biodiversiteit betekent letterlijk de verscheidenheid van het leven op onze planeet. Spreekt men over biodiversiteit, dan spreekt men over planten, dieren, zwammen, micro-organismen maar ook over de leefgebieden waarin ze leven. Hoe meer variatie, hoe groter de biodiversiteit.

Biodiversiteit voorziet in heel wat basisbehoeften. Het zorgt voor een brede waaier aan voedsel, energiebronnen, beschutting en zelfs geneesmiddelen. Die worden bijvoorbeeld heel vaak gemaakt van planten. Verdwijnen die, dan zitten we met een probleem.

Maar biodiversiteit is meer dan producten alleen. Biodiversiteit doet ook van alles: water zuiveren, zuurstof aanmaken, de bodem vruchtbaar maken, het broeikaseffect verminderen, fruitbomen bestuiven enzovoort. Allemaal zaken waar een gezonde biodiversiteit voor nodig is. Men zou kunnen zeggen dat de leefomgeving ‘leefbaar’ is dankzij de biodiversiteit. De lokale biodiversiteit vergroten en in stand houden is dus een kwestie van de levenskwaliteit bewaken en zelfs verbeteren.

De provinciale campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' heeft tot doel om iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk biodiversiteit is en om iedereen te laten kennismaken met de soorten die specifiek in de eigen gemeente voorkomen. In de campagne worden ze 'onze Koesterburen' genoemd. De koesterburen zijn dieren of planten om trots op te zijn. Ze wonen in onze gemeente en verdienen onze bescherming.

ONZE KOESTERBUREN:

IJSVOGEL (foto)

MATKOP (foto)

VELDLEEUWERIK (foto)

BOSORCHIS (foto)

RINGMUS (foto)

GEKRAAGDE ROODSTAART (foto) 

Wanneer in de leefgebieden, waarin onze koesterburen voorkomen, maatregelen genomen worden, beschermen we niet alleen onze koesterburen maar meteen ook andere soorten die in datzelfde leefgebied leven. Op die manier wordt er gewerkt aan de biodiversiteit en dus ook aan onze levenskwaliteit en die van volgende generaties.

Meer info: www.koesterburen.be