Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Vrijdag 18 september zijn de gemeentediensten moeilijk bereikbaar door ICT-aanpassingen 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken


Uittreksel uit het bevolkingsregister
Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.
Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:
 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van uw gemeente.
Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het uittreksel met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.
Procedure

U kunt het uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen bij uw gemeente.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:


Anderen kunnen het uittreksel enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen per telefoon 02 260 12 11 of via email DG_bevolking@grimbergen.be.
Wat mee te nemen

Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

 • sociale doeleinden
 • mutualiteit
 • pensioen
 • dienst van mindervaliden