Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bevolking

ADRES
Gemeentehuis, gelijkvloers, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

TEL
02 260.12.79

Openingsuren:
iedere werkdag van 8.00 tot 11.30 uur
woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur

De dienst bevolking staat in voor het registreren van de gegevens in de bevolkingsregisters.
Ingevolge de wet op de privacy wordt met deze informatie erg omzichtig omgesprongen.
Adressen en andere persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij aan personen die daarvoor machtiging hebben zoals advocaten, deurwaarders, andere overheidsinstellingen, enz.

Producten en diensten:

Adreswijzigingen
Afleveren van getuigschriften, uittreksels, attesten waarbij het bevolkingsregister moet geraadpleegd worden
Beroepsverandering
Gemeentelijk strafregister
Huisnummers toekennen
Identiteitskaarten
Inentingen (tegen poliomyelitis)
Legaliseren van handtekeningen
Opzoekingen verrichten in de archieven
Orgaandonatie
Registreren wettelijke samenwoning
Reispassen
Rijbewijzen
Toelating reizen minderjarigen
Voor eensluidend verklaren van afschriften en kopies
Vreemdelingendienst
Wekelijkse rustdag
...