De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 22 april (Paasmaandag)
woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/297/18 (OMV_2018148074) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 62S
Didier CLAESSENS en Karla PUTTEMANS hebben op 6 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning tot meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/298/18 (OMV_2018140457) - Potaarde 115+ te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2
GROEN BRUGGE NV heeft op 6 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van gebouwen op de Douwe Egbertssite. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/299/18 (OMV_2018147410) - Platanenlaan 48 en 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 404K4 en 404L4
Sven en Ingrid COLIN - OVEREINDER en Ties en Nadia OVEREINDER - LONDONI hebben op 10 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).


OMV/300/18 (OMV_2018150395) - Veldkantstraat 72 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 388L
Katrien VERRIEST heeft op 10 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van isolatie en gevelbekleding aan de voorgevel + dichtmaken gevelopening. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/276/18 (OMV_2018138811) - G. De Donderstraat 15 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 204T
Lucien en Maria DE LAET - SCHEERS hebben op 23 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten + het aanleggen van een terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/278/18 (OMV_2018141667) - Sint-Servaasstraat 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404H5
Yannis Marcil MEYSMANS heeft op 26 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/305/18 (OMV_2018145958) - Sint-Michaelshof 2 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 32D2, 32P en 49P2
Edwig SCHROEDERS en Martine RITS hebben op 20 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/313/18 (OMV_2018159229) - Jozef Van Elewijckstraat 70 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 524H3
Victor Bodewes namens B. BUILDING CVBA heeft op 18 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van een showroom naar appartement. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/35/19-MEL (OMV_2019014341) - Noodbeekstraat 55 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 293E
Gilbert RINCKHOUT heeft op 7 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een veranda aan de achtergevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/307/18 (OMV_2018146002) - Hogesteenweg 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 354T
Bianca Brijsens namens MEDICO VERGAELEN ENGELBORGHS BVBA heeft op 20 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van het dak en het wijzigen van de vergunde dakkapel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/314/18 (OMV_2018158836) - Bergenshof 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 67Z en 67A2
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 27 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/26/19-MEL (OMV_2019013224) - Kerkhofstraat 20 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 473D
Kris DE LEENER heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 maart 2019 (dag na aanplakking).

VA/843/18 (OMV_2018145669) - de Villegas de Clercampstraat 181-183 en Jan Mulsstraat 122-124 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 566G2
Christophe Marc Sterckx namens Michiels, Guy heeft op 29 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 4 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 maart 2019 (dag na aanplakking).


OMV/59/19-MEL (OMV_2019025291) - Halewijnlaan 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 117H
Seval Özciftci heeft op 26 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/59/19-MEL (OMV_2019025291) - Halewijnlaan 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 117H
Seval Özciftci heeft op 26 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/267/18 (OMV_2018128197) - Beemdenstraat 11 te 1850 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 292E, 292D en 293
Bart Van Dorslaer namens VAN DORSLAER LV heeft op 14 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een machineloods en paardenstal, het bouwen van een nieuwe paardenstal met bijkomende verharding en het regulariseren van verharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/281/18 (OMV_2018144151) - Poddegemstraat 57 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 245M
Philip en Veerle GABRIEL - AVERHALS heeft op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de bestaande garage naar een kapsalon. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/18/19 (OMV_2019009731) - Groot-Molenveldlaan 43 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 292E3
Adnan AYTOP heeft op 27 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/19/19 (OMV_2019010705) - Brusselsesteenweg 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 195E9
Oguzhan KUCUK heeft op 28 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en afwerken van de voor-zij en achtergevel met crepi. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/68/19 (OMV_2019025006) - Molenstraat 97 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 221H
Stephane DE VOS heeft op 5 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een dakkapel in het achterste-en voorste dakvlak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/265/18 (OMV_2018136033) - Veldkantstraat 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 393H4 en 393K5
Ellen Van Den Bergh en Evelien Brigou heeft op 12 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van eengezinswoning tot dokterspraktijk. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).


OMV/283/18 (OMV_2018132943) - Bunderstraat 9 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 231A3
Maarten  BUECKERS en Sandra GEERAERTS hebben op 28 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/310/18 (OMV_2018157231) - Koveris 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 396Z
Dirk SPOLSPOEL heeft op 24 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/4/19 (OMV_2019001088) - Leopold Luypaertstraat 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 93V
Lu CHIN heeft op 7 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van de voor- en zijgevel een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/10/19 (OMV_2019004087) - Weikantlaan 83 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77F5
Cécile VANBENEDEN heeft op 14 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/58/19 (OMV_2019025261) - Klauwaartslaan 3 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 502C2
Olivia LAPORTE heeft op 26 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de interne indeling van het appartement [B] op de 2de verdieping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 april 2019 (dag na aanplakking).