De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/98/19 (OMV_2019041047) - Hoveniersstraat 47 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 213T
Ionut GAVRILOVICI heeft op 1 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning en de afbraak van een garage (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

VA/844/18-GRI-A (OMV_2019079525) - Kruisstraat 71 en 75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 156V, 160G, 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 9 loten (voor 11 woonentiteiten). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/159/19 (OMV_2019072146) - Meiskensbeekstraat 105 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 254T
Bert Willem VANDENKENDELAERE heeft op 31 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van één boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/144/19 (OMV_2019064226) - Vilvoordsesteenweg 162 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402X18
Sigrid Merckx namens AEDES PLUS BVBA heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van een garage en het bouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden en een dubbele garagebox. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/117/19 (OMV_2019050702) - Platanenlaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404L4
Kristiaan Kestemont namens VIRIDEE NV heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een tuinhuis en verhardingen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/115/19 (OMV_2019050527) - Platanenlaan 48 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404K4
Kristiaan Kestemont namens VIRIDEE NV heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een tuinhuis en serre, en het aanlegen van verhardingen en zwembad et reliëfwijzigingen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/103/19 (OMV_2019030105) - Westvaartdijk 321 en 322 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nrs. 66E, 67V, 67T en 67R
Stéphane Dekoster namens DESTE CONSTRUCT BVBA heeft op 5 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de huidige bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 13 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/232/19-MEL (OMV_2019094308) - Wezelstraat 65 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 23D
Timothy en Cynthia Kroese - van Thiel hebben op 7 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft wijzigen van de raamopeningen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 19 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/173/19 (OMV_2019077844) - Sprietmolenstraat 58 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 111G
Marc VLOEBERGH heeft op 13 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van gevelisolatie en het afwerken van de gevel (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/168/19 (OMV_2019075896) - Brassershof 14 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 397S
Pieter VERMEIR heeft op 10 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 2 parkeerplaatsen in de voortuin en het plaatsen van een houten afsluiting. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/155/19 (OMV_2018150042) - Sint-Annalaan 279 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 280Y en 282F
Gabriel Zahr, namens GARAGE VAN CAMPENHOUT NV en Rommel Zahr namens ROZA BVBA hebben op 24 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een autoshowroom en het regulariseren van de grootte van de inkomhal en de garages met overdekt terras achteraan. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 19 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking)

OMV/140/19 (OMV_2019064938) - Humbeeksesteenweg 161 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 454G
Ronny DE STERCK heeft op 15 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van garage naar wasruimte, het dichtmetsen van de garagepoort en het isoleren van de gevels van de garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/139/19 (OMV_2019062466) - Beigemveld  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 46A
Stefan Spiliers namens Matexi Vlaams-Brabant NV heeft op 13 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 woningen met carport. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking)

OMV/100/19 (OMV_2019045448) - Priesterlindestraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 393Z3 en 393B4
Michael BEN BACHIR heeft op 4 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking)

OMV/124/19 OOK Milieu (OMV_2019001312) - Rodepoortstraat 42 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 317K
Andrei BUIE heeft op 24 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingswerken aan de woning + garageactiviteit als bijberoep. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/126/19 (OMV_2018128376) - Willemsstraat (Jan Frans) 121 en 200 te 1800 Vilvoorde-  sectie E nrs. 115F, 115C, afdeling 1 sectie B nrs. 244E, 245D en 246K
Lotte Maes namens YVES MAES BVBA heeft op 29 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de uitbreiding van een bestaande sorteerinrichting voor afvalstoffen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 8 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 12 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/166/19 (OMV_2019064826) - Driesstraat 123 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 439B
Raphaël en Jade OTH - MEYS hebben op 6 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/148/19 (OMV_2019067872) - Nieuwe Schapenweg 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 273C2
Luc Jacques STYFHALS heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding aan de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/129/19 (OMV_2019058785) - Eeuwlaan 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108X7
Edouard Augustinus BOMBART heeft op 3 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/178/19 (OMV_2019070639) - Wilgenbaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 288B2
Nina Anne PETERS heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/240/19-MEL (OMV_2019102572) - d'Overschielaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 71G
Kim Van Camp heeft op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft plaatsen van een terrasoverkapping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/126/19 (OMV_2018128376) - Willemsstraat (Jan Frans) 121 en 200 te 1800 Vilvoorde- sectie E nrs. 115F, 115C, afdeling 1 sectie B nrs. 244E, 245D en 246K
Lotte Maes namens YVES MAES BVBA heeft op 29 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de uitbreiding van een bestaande sorteerinrichting voor afvalstoffen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 12 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/243/19 (OMV_2019101898) - Rijkenhoekstraat 1, Wolvertemsesteenweg 2 en 4 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 266W4, 266X4 en 266V4
Christiaan Selleslagh, Christiaan Selleslagh namens Grimbergen en Muriel Van Schel heeft op 20 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 3 woningen in het kader van een herinrichting van het kruispunt tussen de N211, Wolvertemsesteenweg, Vilvoordsesteenweg en Rijkenhoekstraat. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/182/19 (OMV_2019070295) - Benedestraat 69 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 570A2
Chutney STEVENS en Dries REYNAERTS heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/151/19 (OMV_2019066878) - Wolvertemsesteenweg 241 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 130V
Jan en Magali VAN DE VEL - JOYEUX heeft op 23 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden en isoleren van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/145/19 (OMV_2019065850) - Jean Deschampsstraat 41 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 192E
Kamil WOZNIEWSKI heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning en het plaatsen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/180/19 (OMV_2019080554) - Nieuwenroodsesteenweg 38 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 311X2
Carl MATON heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/189/19 (OMV_2019083999) - Hogesteenweg 23 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 267V4
DOMINIEK CHRISTIAAN en LUTGARDIS BLONDINA ROLIES - MARTENS heeft op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak van een bestaande veranda en heropbouw binnen het bestaand volume.. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/125/19 (OMV_2019054906) - Platanenlaan 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404X3
Danny DEKUYPER heeft op 25 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een afdak. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/133/19 (OMV_2019032450) - Steenstraat 86 en 88 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 125H
Maarten Van Eyken namens Buro Van Eyken BVBA heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande gebouwen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/136/19 (OMV_2019030132) - Mechelstraat 132 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nr. 23F
Rudy DE SWEEMER heeft op 8 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een afzonderlijk bijgebouw, met verharding, het vernieuwen van de bestaande verharding en groenaanleg in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/150/19 (OMV_2019065447) - Sint-Michaelshof 7 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 930R2
Jasper MAES heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/186/19 (OMV_2019083436) - Dorpsstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 508G
Gillian Margaret en Nicolas Louis André HANKEY - SAINT-OMER heeft op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de raamopeningen, het isoleren van de zij- en achtergevel en het vergroten van het terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

VA/849/19 (OMV_2019069383) - Daalstraat 4 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nrs. 178D, 182V en 182W
Patrick LAUWERS heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/249/19-MEL (OMV_2019107309) - Galgenweg 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nrs. 11Y en 11Z
Jan HOTTELET heeft op 28 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bovengrondse propaantank. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 3 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/204/19 (OMV_2019092225) - Kruisstraat 71-75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV heeft op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een boom en het slopen van gebouwen en constructies. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 9 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/217/19 (OMV_2019094648) - Romeinsesteenweg 566 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71V23
Stephan THELEN heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een carport dienstig als fietsenstalling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 9 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/147/19 (OMV_2019052117) - Heidebaan  te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 259A
Jade VAN MOL heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van stal naar hondenhotel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/157/19 (OMV_2019070209) - Dorpsstraat 22 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 427K
Koen en Ilse HUYBERECHTS - PEETERS heeft op 28 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van de achterliggende schuur als uitbreiding bij een bestaande kinderkribbe. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/162/19 (OMV_2019068110) - Prinsenstraat 65 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 492R7
Bernard Deryckere namens PRINSENPARK BVBA heeft op 5 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).

OMV/235/19 (OMV_2019100664) - Otto de Mentockplein 16 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 444M2
Ahmed en Aicha El Yassini - El Yassini heeft op 10 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 oktober 2019 (dag na aanplakking).