Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/13/20 (OMV_2020010279) - Oostvaartdijk  te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 80D
Tim Versaen heeft op 27 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een parking met 44 autostaanplaatsen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/59/20 (OMV_2020023013) - Strombeeklinde 88 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479X8
Ibrahim GULTEKIN heeft op 12 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/109/20-MEL (OMV_2020063808) - Veldkantstraat 231 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 363A2
Benjamin Moens heeft op 15 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

VA/859/20 (OMV_2020002427) - Platanenlaan 27 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 405N3
Gert Toye heeft op 17 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/101/20 (OMV_2020058364) - Meerstraat 155 te 1851 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 338E
Maurice De Smedt heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/99/20 (OMV_2020056689) - Hof ter Wilderlaan 20 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 349C
Bruno Sablon heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een bestaande vrijstaande woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/81/20 (OMV_2020044394) - Brassershof 15 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 402G
Cedric Toëlen en Isabelle Arts hebben op 10 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een half open eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/75/20 (OMV_2020036864) - Jozef Van Elewijckstraat 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 527E3
Hans De Schouwer heeft op 2 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de bestemming van commerciële ruimte naar een appartement. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/48/20 (OMV_2020027351) - Veldkantstraat 123 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 304C3
Karine Jacobs namens Kine & Lymph Jacobs CommV heeft op 3 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de bestemmingswijziging van appartement naar kinesipraktijk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/32/20 (OMV_2020009073) - Zijpstraat 107 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 284C2 en 284A3
Peter en Sofie Lavaerts - Deblieck hebben op 13 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en rooien van boom. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/9/20 (OMV_2020005851) - Jan Mulsstraat 69 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 576G
NOUREDDINE DRIOUICHE DRIOUICHE heeft op 21 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en verbouwen van een aanbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/9/20 (OMV_2020005851) - Jan Mulsstraat 69 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 576G
NOUREDDINE DRIOUICHE DRIOUICHE heeft op 21 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en verbouwen van een aanbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

VA/72/64-GRI-C (OMV_2020002429) - d'Overschielaan 24 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 54X2 en 54G
Vital Heylen heeft op 27 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft wijzigen van de voorschriften en de indeling van de loten 131-132. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/366/19 (OMV_2019154284) - Boechoutlaan 246 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 48F2
David Diril namens VILLA GROUP BVBA heeft op 20 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de verbouwing van de horecazaak op de gelijkvloerse verdieping tot een lounge-bar en het moderniseren van de conciërgewoning op de verdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/50/20 (OMV_2020029219) - Cederlaan 13 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 201T
Johan Van de Velde heeft op 1 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin (terrassen, zwemvijver, pergola, tuinhuis). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/25/20 (OMV_2020017120) - Klein Meerken 22 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 509A2
Kim Craenen heeft op 9 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de regularisatie van een verharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/23/20 (OMV_2020016975) - Luitberg 2 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 501/2 C2
Camille Roose en Camille Roose namens DYNAMISME 2000 NV heeft op 8 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft functiewijziging zonder verbouwingswerken. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/65/20 (OMV_2020037370) - Weikantlaan 119 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78E5
Abedelmalik ZAROUAL heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/367/19 (OMV_2019146718) - Vilvoordsesteenweg 159A, 159A-163, 161 en 163 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 91R2, 91L2, 91G3 en 91A3
Nils Van Dyck namens ALDI NV heeft op 20 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een supermarkt na afbraak van de bestaande bebouwing. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juni 2020 (dag na aanplakking).

OMV/33/20 (OMV_2020021447) - Gemeenteplein 1 en Verbeytstraat 30 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 454T3
Wim Meert heeft op 17 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft aanbrengen van publiciteit aan de gevel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/36/20 (OMV_2020005164) - Luitberg  te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 501C2
Xavier Allebroeck heeft op 20 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/55/20 (OMV_2020031523) - Dorekesveld 29 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209N3
Angel Suarez Alcalde heeft op 7 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een parkeerplaats in grasdallen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/127/20 (OMV_2020073198) - Triohofstraat 43, 45 en Wilgenbaan 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 249R, 249K, 249N en 250C
Wouter Platteau namens PLANEX NV heeft op 5 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van gebouwen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/110/20 (OMV_2020062825) - Vlierbesgaarde 18 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 176K
Matthias en Emilie Maenhaut - Crozier heeft op 20 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/371/19 (OMV_2019124040) - Lakensestraat  te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 471V, 500S, 500W, 500V, 500R en 500P
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de Lakensestraat. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/62/20 (OMV_2020035278) - Halewijnlaan 10 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 117W2
Christophe en Carine Vercruyssen - Georges heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingwerken aan de woning alsook het plaatsen van een zwembad met bijhorende verharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/64/20 (OMV_2020037127) - Romeinsesteenweg 550 en 552 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 615S
Gérard Kaiser namens Ministerie van de Franse Gemeenschap FRAGEMEE heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een hoogspanningscabine. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/136/20 (OMV_2020081083) - Weikantlaan 119 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78E5
Abedelmalik ZAROUAL heeft op 19 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/61/20 (OMV_2020034209) - Ringlaan 42 en Rodepoortstraat 2 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 307F3 en 307V2
Cedric Vandevoorde namens Soirée Soignée en Verbiest-Storm et fils BVBA heeft op 17 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitvoeren van interne verbouwingswerken plus het isoleren en bezetten van de gevels. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/66/20 (OMV_2020037625) - Platanenlaan 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404S4
Maria Janssens heeft op 19 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/67/20 (OMV_2020037882) - Korenbloemstraat 15 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 544L
Valéry SAFARIAN heeft op 20 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/69/20 (OMV_2020037852) - Potaarde 176 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 101H, 102M, 102L, 103F en 103E
Olivier en Zoë Cattrysse - Buelens hebben op 25 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van een hoeve en bouwen van een vrijstaande woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/72/20 (OMV_2020023268) - Borgtstraat 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 92L8
Johan Westerlinck heeft op 30 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een appartement en het wijzigen van het reliëf in de tuinzone.. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/86/20 (OMV_2020022822) - Seringenlaan 29 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 120W
Serge en Marcella HUYBRECHTS - Vergaelen hebben op 19 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/91/20 (OMV_2020054587) - Humbeeksesteenweg 304 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 213L en 213K
Henri Puystiens heeft op 27 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van gevelisolatie en gevelbekleding. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/92/20 (OMV_2020054762) - Bloemendallaan 100 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 370A5
milos stepanovic en Philippe Joseph Op de Beeck hebben op 27 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van 3 bijkomende ramen en aanpassen van een binnentrap. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/96/20 (OMV_2020043657) - Grimbergsesteenweg 40 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 281K, 328C en 398P
Godfried Van Beuren namens Organisatie Broeders van Liefde VZW heeft op 30 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van isoleercellen in een psychiatrische instelling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

OMV/100/20 (OMV_2020057678) - Kerkhofstraat 14 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 472F2
Jean-Christophe Perremans heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van een glasdak door een geïsoleerd dak bedekt met zink. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).

VA/861/20 (OMV_2020020524) - Middensprietstraat 18 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 157S3
Bart Verlooy heeft op 2 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 juli 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 juli 2020 (dag na aanplakking).