De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/247/19 (OMV_2019106164) - Gerselarendries 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 36W3
Queens Piano heeft op 27 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een warmtepomp. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/306/19-MEL (OMV_2019131279) - Steenstraat 44 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 135K, 135H, 135M, 140C, 141E en 141F
Krëfel NV heeft op 21 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 14 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/214/19 (OMV_2019085689) - Drijfstraat 23 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 47F, 47G, 47L en 47K
Animal‘s home heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een hondenkennel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning (proefvergunning 2 jaar) in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 november 2019 (dag na aanplakking).

VA/842/18-GRI-A (OMV_2019098039) - Helman de Grimberghelaan  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 492E7, 492F7 en 492P8
Dirk SERBRUYNS heeft op 4 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het bouwkader van lot 10 -14. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 november 2019 (dag na aanplakking).

VA/848/19 (OMV_2019065634) - Hoge Beekkant te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 183E en 183D
Herwig DE SMEDT heeft op 12 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

VA/480/88-A (OMV_2019082806) - Limbosbaan 1A en 1B te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 460B
Steven Gustaaf De Smedt namens LANDMEETKANTOOR STEVEN DE SMEDT BVBA heeft op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van lot 1 in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/241/19 (OMV_2019103505) - Industrieweg 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 13T3
Bart WYLOECK heeft op 19 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van 78 populieren. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/234/19 (OMV_2019100085) - Vaartstraat 108 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 374R, 376F en 376E
Sylvie BINAMÉ heeft op 8 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft functiewijziging van berging naar garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/194/19 (OMV_2019069861) - Sint-Amandsstraat 106 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399L9
Imad SAKHRAOUI heeft op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/193/19 (OMV_2019077333) - de Burtinstraat 53 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 123Y4
Sven DE NEVE heeft op 30 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/188/19 (OMV_2019078865) - Verlande Vijvers te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 93Z2 en 93W3
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen en Christiaan Selleslagh heeft op 27 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanleg van een bufferbekken met aarden dam, geprofileerde grasbufferstrook en houthakseldam. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/146/19 (OMV_2019067293) - Zemstweg 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nr. 5H
Geert Van Nuffel namens Grety VANDEVELDE heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/128/19 (OMV_2019047803) - Paalveldstraat te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 77C13 en 77L13
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 2 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van nutsleidingen en een gescheiden riolering. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/149/19 (OMV_2019067601) - Meerstraat 176 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 376F
Nicolas BIANCHI heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van publiciteit in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/203/19 (OMV_2019091608) - Brusselsesteenweg 44 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 215M3
Maurice De Velder heeft op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie van uithangbord. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/220/19 (OMV_2019096436) - Kleine Kerkstraat 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 135B2
Claudiu COTUNA heeft op 26 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/255/19 (OMV_2019108669) - Nieuwe Schapenweg 42 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 273E3
Kathy VAN AKEN heeft op 2 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding, het isoleren van het dak, het realiseren van een dakuitbouw, het plaatsen van een jacuzzi en het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/259/19 (OMV_2019109395) - Brusselsesteenweg 98 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 223R2
Joannes SNEIDERS heeft op 3 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Bouwen van een carport met tuinhuis. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/260/19 (OMV_2019111927) - Beukendreef 48 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 73P
Joeri IMPENS heeft op 8 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/196/19 (OMV_2019085491) - Kerkstraat 199 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 246S
Luc HUYBRECHTS en Serge HUYBRECHTS heeft op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 5 appartementen met een fietsenberging in de tuinzone. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/202/19 (OMV_2019090561) - Platanenlaan 44 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404G4
Birger Hoornaert heeft op 10 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/219/19 (OMV_2019018231) - Acacialaan 33 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 581N en 581P
Fabienne CARA heeft op 25 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de verharding in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/224/19 (OMV_2019097144) - Beatrijslaan 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111T3
Lutgardis TETTELIN heeft op 30 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/238/19 (OMV_2019101564) - Berkenlaan 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77W11
Bart VAN AKEN heeft op 13 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een terras op de 1 ste verdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/266/19 (OMV_2019107293) - Van Der Nootstraat 5 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 147V en 149X
Mia Houthuys namens LANDELIJKE KINDEROPVANG VZW en Mia Houthuys heeft op 17 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie naar kinderdagverblijf met 36 opvangplaatsen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 november 2019 (dag na aanplakking).

OMV/248/19 (OMV_2019105726) - Romeinsesteenweg 440 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 509K
Belgian Shell NV heeft op 27 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een hernieuwing van een tankstation. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/212/19 (OMV_2019023436) - Parklaan 28 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 421Z6
Astrid DU FOUR heeft op 17 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbowen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/215/19 (OMV_2019093978) - Grote Kerkvoetweg 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 345K
Erwin BOSMANS heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met een zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/228/19 (OMV_2019097147) - Rodepoortstraat 81 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 259A4
Ramon Désiré en Amelia Naomi D Linscheer - Saragi hebben op 5 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een tuinberging en het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/239/19 (OMV_2019101941) - Kasteelhofstraat 22 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 161S7
Stefaan Aerts namens AERTS STEFAAN BVBA heeft op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van bomen en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/244/19 (OMV_2019100646) - Van Akenstraat 41 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 8X
Koen Gaudaen heeft op 22 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/252/19 (OMV_2019108653) - Hertogenvoetweg 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 432H3
Martin KOHNEN heeft op 1 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/268/19 (OMV_2019116498) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 62S
Didier en Karla Claessens - Puttemans heeft op 18 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie aanpassing hemelwateropvang. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/277/19 (OMV_2019115146) - Lagesteenweg 11 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 444F
Seloua ARBAOUI heeft op 25 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van winkel naar restaurant-broodjeszaak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/289/19 (OMV_2019124689) - Strombeeklinde 34 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 462M6
Patrick VAN LIERDE heeft op 4 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/320/19-MEL (OMV_2019142582) - Saslaan 33 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117P5
Jean Jacobs heeft op 14 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een aangebouwde veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

VA/851/19 (OMV_2019079832) - Langstraatje 18 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 97F
Francis VAN DER VELDE heeft op 11 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/195/19 (OMV_2019086670) - Berkenlaan 53 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77T8
Kadir Celik heeft op 2 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/200/19 (OMV_2019014352) - Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 388H2, 391E en 395A
Jochen De Blay en Marc Crepel hebben op 7 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuwbouw met 49 assistentiewoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/263/19 (OMV_2019072546) - Steenpoeldreef 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 144K
Kim CLOETS heeft op 12 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van aanbouwen, het bouwen van nieuwe aanbouwen en het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/274/19 (OMV_2019118369) - Cederlaan 7 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 199G
Sven SCHOEVAERTS heeft op 23 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad en het regulariseren van een tuingebouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/282/19 (OMV_2019120822) - de Villegas de Clercampstraat 181 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 566G2
Julie BOGHE en Sébastien Van Bossuyt hebben op 28 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 december 2019 (dag na aanplakking).