Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/54/19 (OMV_2019003136) - de Villegas de Clercampstraat 178 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 129E3
Bulent KISIR heeft op 22 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda en aangebouwde garage (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/70/19 (OMV_2018154739) - Tommenmolenstraat 17 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 121E, 123C, 125E en 126K
Monica IMBRECHTS heeft op 6 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/87/19 (OMV_2019037573) - Gentsestraat 76 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nrs. 54A2, 54Z, 54T en 54H2
Sefa KOÇYIGIT heeft op 22 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een woning in 2 woonentiteiten en het regulariseren van bijgebouwen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/111/19 (OMV_2019047752) - Otto de Mentockplein 17 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 406N en 409V3
David Janssen namens BAOBAB REAL ESTATE NV heeft op 12 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de indeling van het gebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/127/19 (OMV_2019047541) - Brusselsesteenweg 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 195C9
Martine Godelieve MAENHOUT heeft op 30 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het omvormen van kantoorruimtes naar een ééngezinswoning (functiewijziging). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/52/19 (OMV_2018152269) - Schildpadstraat 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 67B
Kurt Waeben namens Eigen Thuis VZW heeft op 21 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35 studio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware
motorische handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en buitenaanleg met parking. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/42/19 (OMV_2019017341) - Esdoornlaan 10 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78D6
Dirk en Hilde VAN LINDT - DECAN heeft op 13 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een woning in 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 9 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/176/19 - MEL (OMV_2019078960) - Vaartstraat 67 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 353X
Alfred André VAN DEN EYNDE heeft op 17 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/171/18 (OMV_2018072856) - Veldkantstraat 123 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 304C3
Gert Toye namens GM REAL CONSTRUCT BVBA heeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van meergezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 6 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 30 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/152/19 (OMV_2019068738) - Vilvoordsesteenweg 363 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 116E
Frédérique Marie DEKLEERMAEKER hebben op 23 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en afwerken van de gevels. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/165/19 (OMV_2019074285) - Beigemsesteenweg 58 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190T18
Ditte Vermeyen heeft op 6 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bekleden van de gevel met spuitkurk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/229/18 (OMV_2018076191) - Wemmelsestraat 43, 45, 53 en 55 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 435M
Walter Vanderschrick namens IMVEST JETTE NV heeft op 27 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de functiewijziging van commerciële ruimte naar appartement (4 woonlagen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 12 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 1 augustus 2019 (dag na aanplakking).


OMV/62/19 (OMV_2019027015) - Sint-Annalaan 30 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 368L3 en 368M3
Jos Defreyne namens MALAN NV heeft op 1 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bakkerij, het aanleggen van een parking, het slopen van garageboxen en het rooien van bomen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/78/19 (OMV_2019033916) - Landhuizenlaan 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 389N2, 389F3 en 389R2
Laurent DOSE heeft op 14 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin en het herbestemmen van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/82/19 (OMV_2019033214) - Molenstraat 87 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 220A2
Robert HELLEMANS heeft op 18 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de inplanting van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/83/19 (OMV_2019027323) - Borgtstraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 554G3
Joris en Kirsten DEVENYNS - VAN TILBORGH hebben op 19 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/132/19 (OMV_2019053438) - Singel 55 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 202B
Kim Vyverman namens Gemeente Grimbergen heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van het sportcafé 'De Singel'. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/190/19-MEL (OMV_2019084710) - Priesterlindestraat 10 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 554F3
Lore DE BRECK heeft op 28 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/16/19 (OMV_2019010591) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 179
Nicole Jeannine VAN RODE heeft op 26 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/17/19 (OMV_2019010612) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 177C en 179
Nicole Jeannine VAN RODE heeft op 26 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van 2 bomen alsook het uitvoeren van een reliëfwijziging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/75/19 (OMV_2019032191) - Molenstraat 44 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 242W
Ruben BRASSEUR heeft op 11 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van verharding in de tuinzone + het bouwen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/112/19 (OMV_2019047997) - Meiskensbeekstraat 52 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 370C en 370W
François en Marleen VERNAILLEN - MOONS hebben op 12 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/119/19 (OMV_2019052010) - Strombeeklinde 83 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479X9
Sam en Els VANDORMAEL - DE PAUW hebben op 19 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/160/19 (OMV_2019072349) - Strombeeklinde 70 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479Y8
Youssef en Anissa BOUTJAST - EL HAIANI hebben op 2 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning, het plaatsen van 2 dakkapellen en het veranderen van het buitenschrijnwerk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/209/19-MEL (OMV_2019091195) - Wemmelsestraat 12 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 424Z
Arne en Justine Louwagie - Vandepoele hebben op 16 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vergroten van een keukenraam in de achtergevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).