Gewijzigde openingsuren recyclageparken (containerpaken) tijdens hittegolf.

Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/311/18 (OMV_2018144110) - Diamantstraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 12/2 X
Khadim Diongue en Sow Ndeye heeft op 26 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie eengezinswoning en aanpassing dakvorm. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/318/18 (OMV_2018159737) - Spekveld 29 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 312N
Svetlana Verbruggen heeft op 31 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/30/19 (OMV_2019014142) - Kerkstraat 129 en 131 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 391L
Ilse Jonckheere namens HUMBEEK PHARMA BVBA heeft op 4 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanpassen van de ramen, opfrissen van de gevels en het maken van een nieuwe uitgang. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/41/19 (OMV_2019015744) - Keienberglaan 28 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190R25
Geert en Margot BULCKE - RAMON hebben op 12 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/86/19 (OMV_2019038341) - Kerkeblokstraat 5 en 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 391E
Jan Fanny Vanden Meerssche namens 'T WIT PAARD BVBA heeft op 21 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van een bestaande lichtreclame. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/34/19 (OMV_2019015590) - Eversemsesteenweg 74 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 67A3
Wout en Liesbeth VERVLOESSEM - VAN ERP heeft op 7 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/47/19 (OMV_2019018131) - Molenstraat 46 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 242Z
Kristof en Katrien OOMS - LIEKENS heeft op 18 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het Isoleren van het hoofdgebouw, het vernieuwen van het buitenschrijnwerk, het wijzigen van de dakvorm en het bouwen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/12/19 (OMV_2018154745) - Kruisstraat 86 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 410V, 410W, 410Y en 410X
Laurent Malice namens LM INVEST BVBA heeft op 18 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen (incl. regularisatie) van 3 eengezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/27/19 (OMV_2019011667) - Molenstraat 256 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 2G, 2H en 6M
Jeroen RATHE heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een wadi in de tuinzone. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/44/19 (OMV_2019019253) - Vijverstraat 8 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 448X
Anne-Marie Germaine DECREE heeft op 13 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een aanbouw aan een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/96/19 (OMV_2019042458) - Kolveniersstraat 3 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71K23
Frank RONSMANS heeft op 29 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het ombouwen van een inpandige garage tot bureau/speelruimte. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

VA/844/18 (OMV_2018142764) - Kruisstraat 75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 160G, 161D, 438B, 438E en 438D
Michaël Van Beersel namens Verelst Projectontwikkeling NV heeft op 14 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 9 loten (voor 11 woonentiteiten). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/11/19 (OMV_2018150676) - Vroonweg 27 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 285S4
Bart Guns en Benedicte Degreave hebben op 15 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de dakverdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/20/19 (OMV_2019011107) - Ringlaan 110 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 297Y3
Maya MIHAND heeft op 28 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/36/19 (OMV_2019016823) - Oude Mechelsestraat 169 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 67L, 67M en 67V
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 8 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een gesloten ééngezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/39/19 (OMV_2019017255) - Weikantlaan 32 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77F11
Natalie RUTTENS heeft op 10 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een verhoogd terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/50/19 (OMV_2019022797) - Rijkenhoekstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M
Axel DE CLAREMONT heeft op 20 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de gevels. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/51/19 (OMV_2019023033) - Sprietmolenstraat 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 117D
Josiane VANSPRANGHE heeft op 20 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een populier. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/66/19 (OMV_2019024884) - Seringenlaan 31 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 120S
Francis en Dominique en Rolande BINST - BINST - VERMEIRSCH hebben op 4 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning en het rooien van bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/118/19-MEL (OMV_2019036509) - Tangedallaan 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 282Z
Nicolas Greant heeft op 17 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van de dakstructuur en het plaatsen van dakvlakvensters. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/23/19 (OMV_2019009045) - Boechoutlaan 246 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 47H, 48F2 en 50E
Sandra Karacar namens VILLA GROUP BVBA heeft op 30 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een shisha-bar, tearoom en restaurant. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/40/19 (OMV_2019014099) - Rodepoortstraat 35 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 267H2
Mohammad ZAMIN heeft op 11 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie), het aanleggen van een terras en het bouwen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/45/19 (OMV_2019020302) - Dorekesveld 24 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209K4
Özgür HAZAR heeft op 14 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van parkeerplaats in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/55/19 (OMV_2019021079) - Beigemsesteenweg 90 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190S27
Dries Romanus en Kim Karel VYVERMAN heeft op 25 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vernieuwen van de veranda en het regulariseren van de badkamer. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/55/19 (OMV_2019021079) - Beigemsesteenweg 90 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190S27
Dries Romanus en Kim Karel VYVERMAN heeft op 25 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vernieuwen van de veranda en het regulariseren van de badkamer. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/88/19 (OMV_2019038888) - Windekindstraat 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111M5
Hiëronymus en Ingrid VAN HILEGHEM - STEPPÉ heeft op 23 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning en het regulariseren van de reeds uitgevoerde werken (bezetten van de woning met isolatie en crepi, plaatsen van 2 veluxen en het afwerken van het terras met gevelbedekking). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/116/19 (OMV_2019049349) - Wezelstraat  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 53Z3
Muriel Van Schel namens Gemeente Grimbergen heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/24/19 (OMV_2019008834) - Humbeeksesteenweg 349 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 4/2 E
Inge Cok heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft gedeeltelijke verbouwing, afbraak en hernieuwbouw van een woonpand. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/28/19 (OMV_2019012134) - Coppendries 17 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 375D
Ann VAN GANSE heeft op 1 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad en bijgebouw alsook het vergroten van het terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/31/19 (OMV_2019007621) - Abdijstraat 20 en 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 251G, 251L en 251M
Etienne Vancoppenolle namens Carlsbergh Breweries A/S  heeft op 4 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten en deels bijbouwen van een microbrouwerij met showroom in een voormalige feestzaal en het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheden. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/33/19 (OMV_2019011220) - Humbeeksesteenweg 518 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 86E, 87D, 95F en 96E
Olivier en Dorien DE BOECK - EVERAERTS hebben op 5 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/48/19 (OMV_2019021962) - Hof van Obbergenstraat 6 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 453B
Patrick DE VROEDE heeft op 19 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een oprit in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/61/19 (OMV_2019011535) - Nijverheidslaan 1 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 271A5
Benoit de Hollain namens BABILOU BELGIUM BVBA heeft op 28 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van kantoor naar kinderdagverblijf. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/73/19 (OMV_2019031125) - Lakensestraat 59 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 467N3
Ann HEMELAER heeft op 8 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft functiewijziging van dierenartsenpraktijk naar appartement. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/74/19 (OMV_2019026177) - Vilvoordsesteenweg 398 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 117C2
Reinhard VAN DAMME heeft op 11 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een verbouwing met functiewijziging van handelshuis naar handelsgelijkvloers met duplex-appartement. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/79/19 (OMV_2019034925) - Rijkenhoekstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M
Axel en Kim DE CLAREMONT - DECRAMER hebben op 18 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft aanpassen van raamopening tot voordeur. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/274/18 (OMV_2018140148) - Berkenlaan 53 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77T8
Kadir CELIK heeft op 21 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/15/19 (OMV_2018149017) - Sint-Amandsplein 31 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 241V en 241W
Jos Smets namens Schoolcomité Sint - Jozef VZW heeft op 23 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanpassingen aan de vergunning voor de afbraak van een gebouw, verbouwen van de bestaande gebouwen en nieuwbouw voor de Sint-Jozefschool. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/25/19 (OMV_2019011652) - Bloemendallaan 79 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399K12
Avci GULAY heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de gelijkvloerse verdieping, het creëren van een terras, een dakkapel en een autostaanplaats in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/29/19 (OMV_2019012795) - Grimbergsesteenweg 74 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 383W4
Thomas en Erika STRUYE - MERTENS hebben op 1 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning, bouwen van een bergplaats en een zwemvijver. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/71/19 (OMV_2019030601) - Dijkstraat 14 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 581P2
Jozef DE STERCK heeft op 7 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de gevels en afwerken met pleister. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/99/19 (OMV_2019043881) - Boterbloemstraat 14 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 539C
William Jean SEGERS heeft op 2 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen en bepleisteren van de gevels. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/122/19 (OMV_2019053502) - Grote Heirbaan 19 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 137E
Tom BERNAU heeft op 23 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de gevels en het aanbrengen van gevelbekleding. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/80/19 (OMV_2019034074) - Vruntestraat 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 450S6
Gert TOYE heeft op 18 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een overdekt terras langsheen de achtergevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/109/19 (OMV_2019049202) - Spekveld 10 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 313A, 313F, 313D en 314C
Michael VANBINST heeft op 11 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande verharding op het perceel, het afbreken van 2 bestaande bijgebouwen en het plaatsen van een paardenstal met opslagruimte voor stro (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/109/19 (OMV_2019049202) - Spekveld 10 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 313A, 313F, 313D en 314C
Michael VANBINST heeft op 11 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande verharding op het perceel, het afbreken van 2 bestaande bijgebouwen en het plaatsen van een paardenstal met opslagruimte voor stro (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/93/19 (OMV_2019031075) - Meidoornlaan 19 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 155H8
Olivier Alexander Roger en Neli  DURON - LESZCZYNSKI hebben op 27 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning en het omvormen van een schuur tot tuinberging met carport en fietsenberging. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/84/19 (OMV_2019032086) - Sint-Amandsstraat 141 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 352X3
Youssef en Véronique AIT NACEUR - D'HOLLANDER hebben op 19 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een hellend dak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/22/19 (OMV_2019003745) - Lagesteenweg 77 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 453R en 454N
Wina Roelens namens Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI heeft op 25 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuwbouw sporthal en schoolgebouw bij Koninklijk atheneum en basisschool "De Regenboog". Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/94/19 (OMV_2019027681) - Lagesteenweg 33 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 450X8
Stijn KNOP heeft op 28 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).

OMV/217/18 (OMV_2018099735) -  te  - afdeling 4 sectie A nrs. 631/2 , 634P, 634N, 634M, 634K, 634L en  sectie B nrs. 60A
Veronique Turfkruijer namens IMMO BLOKHUIS NV heeft op 14 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Strombeek Business Park en woongelegenheden. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2019 (dag na aanplakking).