De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Adreswijzigingen

Bij adreswijziging binnen of naar onze gemeente moet u zich uiterlijk 8 dagen na het betrekken van de nieuwe woonplaats aanbieden bij de bevolkingsdienst. U kan dit eventueel ook schriftelijk of per email (bevolking@grimbergen.be) melden. Gelieve steeds uw telefoonnummer te vermelden.

Na vaststelling door de politie van uw nieuwe hoofdverblijfplaats, wordt u uitgenodigd om uw adres te laten aanpassen op uw elektronische identiteitskaart. Hierbij heeft u uw pin-code nodig. Ook het inschrijvingsbewijs van uw voertuig wordt hier gewijzigd.
Bij vertrek naar een andere gemeente moet u aangifte doen van de nieuwe hoofdverblijfplaats in de nieuwe gemeente, die dan op zijn beurt de vroegere gemeente verwittigt van de nieuwe verblijfplaats.

Voor de aangiften per brief of mail hebben we de volgende gegevens nodig:

- identiteit met rijksregisternummer (achteraan links boven op ID-kaart) van de gezinsleden
- de beroepen
- de gezinsbinding (hoofd van gezin, partner, kinderen,....)
- mogelijke uren voor bezoek van de wijkagent (bv na 18u, niet maandag,...); vaste afspraken zijn
  echter niet mogelijk.
- een telefoonnummer waar u te bereiken bent

Na het bezoek van de wijkagent, komt uw dossier terug en ongeveer 3 à 4 weken erna, krijgt u van ons een uitnodiging om uw adres op de identiteitskaart aan te passen met uw pin-code.
Indien u die code niet meer kent, kan u ons te contacteren om nieuwe codes aan te vragen.

Voor verdere inlichtingen blijven we ter uwe beschikking.

Met vriendelijke groeten en alvast welkom in onze gemeente.