De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Adoptie

Voor het opmaken van een adoptieakte moet u zich wenden tot de Vrederechter van de woonplaats van de adoptant of van een van de adopterende echtgenoten.
Het opmaken van de akte mag ook gebeuren door eender welke notaris.
Alvorens overgeschreven te kunnen worden in de registers van de burgerlijke stand moet de adoptieakte ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste aanleg.
De rechtbank zendt het beschikkend gedeelte ter overschrijving aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats in België van de adoptant of van een der adopterende echtgenoten.
Nuttige adressen:

Vredegerecht Grimbergen
Lierbaan 20
1850 Grimbergen
Tel.: 02/263.77.20

Inlichtingen adoptiewerk Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02/533.12.03
Fax: 02/544.02.90