De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Notariële inlichtingen

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn op het goed en van alle vergunningen, bouwmisdrijven, attesten,... die gekend zijn op het goed.

De gemeente Grimbergen levert nog geen uittreksel uit het plannenregister af.

Kostprijs stedenbouwkundig uittreksel: 25 euro

Notariële inlichtingen

Bij de verkoop van een goed zal de notaris steeds notariële inlichtingen, met hierbij een stedenbouwkundig uittreksel, aanvragen. Deze notariële inlichtingen bevatten de - voor het perceel relevante - informatie over milieu, onroerend erfgoed,...


Kostprijs notariële inlichtingen: 65 euro

Hoe aanvragen

Ga naar het e-loket en meld u daar aan om het desbetreffende formulier in te vullen.
De kadastrale info (afdeling, sectie, perceelsnummer) kan u op geopunt.be terugvinden. U zoekt het gewenste adres, klikt op het perceel en kiest voor "Kadastrale informatie over de aangeklikte  locatie".

OPGELET :
De belasting- en retributiereglementen 2014 - 2019 zijn sinds 1 januari 2014 van kracht, hierbij werden de tarieven voor de stedenbouwkundige inlichtingen aangepast, deze zijn beschikbaar op de website:
https://www.grimbergen.be/Belasting-en-retributiereglementen-2014-2019.html

Kostprijs: 25 euro + 65 euro